เปิดแถลงการณ์ กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ ฉบับที่ 1

0

ดร.สุวินัย เปิดแถลงการณ์กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 ขอใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกว่า ทนไม่ได้กับการกระทำของนักศึกษาและอาจารย์เหล่านี้

จากกรณีเมื่อวันที่ 10 ส.ค.63 ที่ผ่านมา ได้มีการชุนุมของนักศึกษากลุ่ม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเป็นการปราศรัยในเชิงจาบจ้วงสถาบันชาติอย่างร้ายแรง

ส่งผลให้คนไทยทั้งชาติเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้ทำการเรียกร้อง ในการยกเลิกพระราชอำนาจ 10 ข้อ

ล่าสุดทางด้านของ “ดร.สุวินัย ภรณวลัย” ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทางไทย อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความ แถลงการณ์ฉบับที่ 1 ของ “กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แถลงการณ์กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ ฉบับที่ 1
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ตามที่มีการชุมนุมของนักศึกษากลุ่ม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีการปราศรัย และใช้สื่อมัลติมีเดียต่างๆ จัดแสดงประกอบการปราศรัยบนเวที

ตลอดจนนำเสนอแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง 10 ประการ ซึ่งมีเนื้อหาล้วนแล้วแต่ล้อเลียน จาบจ้วง บิดเบือน และหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง

ประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ที่ได้รับทราบและเห็นภาพการกระทำที่บังอาจเหิมเกริมของคนกลุ่มผู้ชุมนุมนี้แล้ว มีความรู้สึกห่วงใยและกังวลใจอย่างยิ่ง ที่เยาวชนของชาติกลุ่มนี้มีทัศนคติและการแสดงออกที่จาบจ้วงบังอาจเช่นนี้

และปรากฎต่อมาภายหลังว่ามีกลุ่มอาจารย์และอดีตคณาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวน 120 คน ออกแถลงการณ์สนับสนุนการกระทำของนักศึกษาเหล่านี้ โดยอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้ว

พวกเราประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ ดังรายนามข้างท้ายนี้ มีความเห็นว่า การกระทำจาบจ้วงล่วงละเมิดที่ปรากฏและข้อเรียกร้อง 10 ทั้งประการของกลุ่ม

“ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” และกลุ่มอาจารย์ที่ลงนามสนับสนุนนั้น นับว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพแสดงออกอย่างไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง

เพราะเป็นการแสดงออกที่บิดเบือน ใส่ร้าย ละเมิด จาบจ้างสถาบันกษัตริย์อย่างรุนแรง จนถึงขั้นเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจและความไม่สบายใจอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างในหมู่ประชาชนไทย

พวกเราจึงขอใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกว่า ทนไม่ได้อีกต่อไปกับการกระทำของนักศึกษาและอาจารย์เหล่านี้ ตลอดจนผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง จึงขอคัดค้านการกระทำและข้อเรียกร้องทั้ง10 ประการดังกล่าวของคนกลุ่มนี้และขอเรียกร้องให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วภายใต้ตัวบทกฎหมายด้วยความเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อระงับความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นในสังคม
ไทยตามที่กลุ่มคนเบื้องหลังทุกกลุ่มร่วมกันวางแผนให้เป็นเช่นนั้น
กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์

แถลงการณ์กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ ฉบับที่ 1วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563ตามที่มีการชุมนุมของนักศึกษากลุ่ม…

Posted by Suvinai Pornavalai on Wednesday, August 12, 2020