ทักษะการสื่อสาร New Media กับทิศทางไทย l ฉัตรชัย ภู่โคกหวาย

0

สถาบันทิศทางไทย สถานที่อบรม ผู้นำใหม่ ทิศทางใหม่

จุดประกายความคิด และข้อเท็จจริงที่จำเป็นต่ออุดมการณ์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางไทยใหม่อย่างมีสัมมาทิฐิ สร้างผู้นำทางความคิด พร้อมผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และข่าวสารที่ถูกต้องสู่สังคมไทย

สนใจเข้าร่วมอบรมกับ “สถาบันทิศทางไทย”

☎ ติอต่อสอบถามโทร : 02-525-4242 , 086-340-1241

หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย

FACEBOOK : https://www.facebook.com/thaimoveinstitute/

TWITTER : https://twitter.com/thaimove_

LINE : thaimoveinstitute

INSTAGRAM : thaimoveinstitute

#NEXTMOVEประเทศไทยถ้าคุณไม่ใครจะทำ #สถาบันทิศทางไทย