เปิดข้อมูลการบินไทยแบกภาระจ่ายบำเหน็จ 5.4 พันล้าน นาน 13 ปี เร็ว ๆ นี้ต้องควักเนื้ออีก 400 ล้านมอบพนักงานเกษียณ

0

มีรายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในระหว่างที่บริษัทเข้าสู่ขั้นตอนการขอฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลาง บริษัทได้เร่งปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นโดยดำเนินโครงการ Together We Can ด้วยการปรับลดเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานแบบภาคสมัครใจ การลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน รวมทั้งออกมาตรการ Work from Home หรือการทำงานที่บ้าน เพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายสำนักงาน แต่บริษัทยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายรายการสำคัญคือเงินบำเหน็จที่ไม่สมารถปรับลดได้ เนื่องจากเป็นสิทธิ์ตามสิทธิของสภาพการจ้างเดิมของพนักงาน แม้ว่าปัจจุบันบริษัทจะเปลี่ยนมาเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องจ่ายคืนให้แก่พนักงาน เมื่อเกษียณอายุ 60 ปี

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทการบินไทยมีพนักงานที่อยู่ในระบบกองทุนบำเหน็จ รวมทั้งสิ้น 1,642 คน เบื้องต้นได้มีการประเมินวงเงินบำเหน็จรวมภาษีที่บริษัทมีภาระจะต้องจ่ายคืนให้พนักงานเกษียณอายุ 60 ปี ของบริษัท ในช่วง 13 ปี คือ ระหว่างปี 2563-2575 คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 5,477 ล้านบาท

โดยมีภาระต้องแบ่งจ่ายเงินบำเหน็จตามปีดังต่อไปนี้ สำหรับในเดือนก.ย. ปี63 มีพนักงานจะเกษียณอายุ60ปี จำนวน 124 คน บริษัทมีภาระต้องจ่ายเงินบำเหน็จ จำนวน 394 ล้านบาท ,ปี64 เกษียณ 138 คน ต้องจ่าย 494 ล้านบาท ,ปี65 เกษียณ 188 คน ต้องจ่าย 622 ล้านบาท ,ปี66 เกษียณ 210 คน ต้องจ่าย 693 ล้านบาท, ปี67 เกษียณ208 คน ต้องจ่าย 680 ล้านบาท

สำหรับปี 68 เกษียณ 217 คน ต้องจ่าย 717 ล้านบาท , ปี 69 เกษียณ 169 คน ต้องจ่าย 574 ล้านบาท , ปี 70 เกษียณ 170 คน ต้องจ่าย 590 ล้านบาท , ปี 71 เกษียณ 106 คน ต้องจ่าย 365 ล้านบาท , ปี 72 เกษียณ 52 คน ต้องจ่าย 200 ล้านบาท ,ปี 73 เกษียณ 27 คน ต้องจ่าย 98 ล้านบาท , ปี 74 เกษียณ 12 คน ต้องจ่าย 40 ล้านบาท และปี 75 เกษียณ 3 คน ต้องจ่าย 10 ล้านบาท

นอกจากนี้รายงานข่าวแจ้งว่า พนักงานที่อยู่ในระบบกองทุนบำเหน็จได้ออกมาแสดงความกังวลเกรงว่าบริษัทจะไม่มีเงินมาจ่ายคืนให้ในช่วงเกษียณอายุ 60 ปี เนื่องจากบริษัทอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งภายหลังนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาชี้แจงโดยระบุว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้บริษัท ทำการเปิดบัญชี เงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในชื่อบัญชี “เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)” เพื่อรวบรวมจ่ายเงินให้กับ พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จ ทั้งที่เกษียณอายุและพ้นสภาพการจ้างต่อไป