ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ยื่น3ข้อผู้บริหารการศึกษา หยุดให้ใช้ชื่อสถาบันจัดม็อบ

0

จากที่กลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์รังสิตจัดเวทีปราศรัยฉายภาพโปรเจคเตอร์รูป “สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล” และ “ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์”2 ผู้ต้องหาที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ และยังมีข้อความและสัญลักษณ์ที่ส่อในทางดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น

ทั้งนี้เมื่อภาพดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปได้กลายเป็นประเด็นถึงความไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และแน่นอนว่าคนไทยรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตถึงการจัดงานเวทีแสงสีเสียง เฉพาะจอดิจิตอล ขนาดยักษ์ ค่าเช่าก็ประมาณ 500,000 – 800,000 บาทต่อวัน ไม่รวมระบบไฟ ระบบเครื่องเสียง ทั้งหมดนี้ ไม่ใช่เงินเรี่ยไร จากนักศึกษาอย่างเดียวแน่นอนจะมีใครเปิดเผย ผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการให้เงินทุนหนุนการจัดงานครั้งนี้หรือไม่ นี่จึงเป็นคำถามในความสงสัยว่า ใครเป็นคนจ่ายเงินทุนให้มีการจัดกิจกรรมที่จาบจ้วงสถาบันเช่นนี้???

ล่าสุดวันนี้(11สค.63) ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวด้วย โดยขอใช้สิทธิในฐานะประชาชนคนหนึ่งว่า

เห็นน้องๆกลุ่มต่างๆมีข้อเรียกร้องหลายข้อ เลยอยากจะขอใช้สิทธิของประชาชนคนหนึ่งเรียกร้องบ้าง

ผมขอเรียกร้องต่อผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

ขอให้ท่านพิจารณา “ไม่อนุญาต” ให้มีการจัดกิจกรรมที่อ้างชื่อสถาบันของท่าน เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นการจัดในนามสถาบัน หรือตัวแทนของสถาบัน ทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง เนื่องจากการกระทำเช่นนี้ กระทบต่อสิทธิของนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าท่านอื่นๆที่ไม่ได้เห็นด้วยกับกิจกรรมดังกล่าว และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมได้ หากใช้ชื่อสถาบันของท่าน ย่อมหมายถึงผู้บริหารเห็นชอบกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวและจัดในนามของสถาบัน และท่านต้องรับผิดชอบในผลของการจัดกิจกรรมนั้น โดยเฉพาะการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ขอให้ท่านมีการตักเตือน เน้นย้ำอย่างเข้มงวด ไปยังนักศึกษา และบุคลากร ถึงกรอบของการใช้เสรีภาพตามที่บุคคลพึงมี โดยไม่เป็นการใช้เสรีภาพที่เกินขอบเขต ขัดต่อกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และแจ้งถึงโทษทั้งทางวินัยของสถาบัน ทั้งของนักศึกษา และบุคลากร ที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบของสถาบัน รวมถึงกฎหมายของประเทศในข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย

3.ขอให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะสถาบันของรัฐ หรือในกำกับของรัฐ ดำเนินการตามหน้าที่ของข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ในการกำกับ ดูแล ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ตามระเบียบของสถาบัน ที่บุคลากรจะต้องเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ภายใต้อำนาจที่ท่านมี

ในการดำเนินการทางวินัยหรือทางกฎหมายกับบุคลากรหรือนักศึกษา หรือบุคคลภายนอก ที่ละเมิดระเบียบของสถาบันและกฎหมายของประเทศ และต้องทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันของท่านให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า เยาวชนของประเทศ จะได้รับการศึกษาที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องผู้ที่อยู่ในการดูแลของท่านอันตรายทั้งต่อทางกาย ทางใจ ทางความคิด สนับสนุนการใช้เสรีภาพในทางสร้างสรรค์ เพื่อสร้างศักยภาพของประชาชนในประเทศต่อไปในอนาคต

ที่มา : เฟซบุ๊ก Warat Karuchit