สศค.ย้ำลงทะเบียนรับเงินชดเชย 5,000 บาท ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

0

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ระบุถึงการรับเงินเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หากไม่ได้รับการเยียวยาจากระบบประกันสังคม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยต้องมีคุณสมบัติคือเป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ได้รับการเยียวยาใดๆจากระบบประกันสังคม ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเปิดลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com http://xn--q3c.com/ ตั้งแต่ วันที่ 28 มี.ค.63 เวลา 18.00 น.ตลอด 24ชั่วโมง

โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ แต่ต้องเขียนรายละเอียดถึงอาชีพและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนเรื่องการจำกัดจำนวน 3 ล้านคนนั้น ไม่เป็นความจริงแต่เป็นการยกตัวอย่างและคาดการณ์จำนวน พร้อมย้ำว่าผู้ที่จะลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร ให้รอลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น

ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถรับเงินผ่าน 2 ช่องทางคือ ทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ โดยไม่ต้องไปรอที่ธนาคารเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ข้อมูลจาก : FBสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7