ครูฟิลิปปินส์ 165 คน เข้าไทยสอนหนังสือ อีกกว่า 3 พันรายจากหลายประเทศทยอยจ่อคิว

0

จากกรณีที่หลายคนกังวลเรื่องที่ประเทศไทยนำเข้าครูจากฟิลิปปินส์จำนวนมาก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด19 อันดับหนึ่งในอาเซียน โดยมีรายงานว่าครูฟิลิปปินส์เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว 165 คน นั้น

ทั้งนี้ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) จะเปิดให้โรงเรียนเอกชนทุกประเภท ทั้งนานาชาติ และโรงเรียนทั่วไปสามารถยื่นขออนุญาตมายัง สช.

โดย สช.จะรวบรวมรายชื่อส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ และ ศบค.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งครูชาวต่างชาติที่จะเข้ามาสอนมีจากหลายประเทศ จากประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศเนเธอร์แลนด์, ประเทศอังกฤษ และประเทศสิงคโปร์ ทยอยเดินทางเข้ามาอีก จากการรวบรวมข้อมูลคำขอล่าสุดมีมากกว่า 3,000 คน

ครูฟิลิปปินส์ที่จะเข้ามามีทั้งครูเก่าที่เดินทางกลับประเทศช่วงปิดเทอม และไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยได้ ส่วนครูรายใหม่บางส่วนที่ได้รับการว่าจ้างให้เข้ามาสอน เมื่อทางกระทรวงการต่างประเทศสามารถจัดหาเที่ยวบินให้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้จึงเดินทางมาพร้อมกันในเที่ยวบินเหมาลำ เลยดูเหมือนเราจ้างครูจากฟิลิปปินส์มาก

อย่างไรก็ตาม ครูชาวต่างชาติเหล่านี้ถือเป็นไปตามความต้องการของทางโรงเรียนเอกชน ซึ่งแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีการแพร่ระบาดของโรคค่อนข้างมาก แต่ทุกคนต้องผ่านการคัดกรองอย่างเคร่งครัดเหมือนกันกับคนประเทศอื่น ๆ จึงขอให้สบายใจได้