เตรียมประกาศ ยกเลิกพรก. 4 อำเภอ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้เป็นพื้นที่สงบแล้ว

0

โฆษกกองทัพบกภาคที่ 4 ได้ทำการประเมินแล้ว และเตรียมส่งเรื่องเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อหารือการยกเลิกพรก. 4 อำเภอความไม่สงบ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้แล้ว

ในวันที่ 9 ส.ค.63 ทางด้านของ พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองทัพบกภาคที่ 4 กองทัพภาคที่ 4 ได้เตรียมเสนอให้มีการยกเลิกพรก. รวมแล้วทั้งสิ้น 4 อำเภอ หลังจากที่ได้ทำการประเมินหลายรอบแล้วว่า ไม่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลานานกว่า 2 ปีแล้ว

ซึ่งทางด้านของ พลตรีปราโมทย์ ยังได้เปิดเผยว่า 4 อำเภอ ที่เตรียมยกเลิกพรก. นั้น คือ อ.ไม้แก่น อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี อ.กาบัง จ.ยะลา และ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

ซึ่งในส่วนของทางด้าน อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี คาดว่าจะทำการยกเลิกพรก. ได้เร็วที่สุด เนื่องจากว่ามีความพร้อมสูงที่สุดมาเป็นอันดับ 1

จากการประเมินนั้น อ.ไม้แก่น เป็นพื้นที่ ที่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น รวมถึงไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมานานที่สุดกว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งมองว่าเป็นไปได้สูงที่ทางด้าน ครม.จะทำการบกเลิกพรก. ในพื้นที่ต่างๆที่ได้เตรียมเสนอไปนั่นเอง

ทั้งนี้เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ลดลงจากปีก่อนประมาณ 58 เปอร์เซ็นต์ การสูญเสียลดลง 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เกิดจาก ความพร้อมของทางด้านทัศนคติเจ้าหน้าที่รัฐ ทัศนคติประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด นั่นเอง