สังคมถกกันสนั่น ปมขนส่งฯ จ่อเรียกกลุ่มเสี่ยงถือใบขับขี่ตลอดชีพทดสอบสมรรถภาพใหม่

0

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สาเหตุส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุบนท้องถนนมาจากผู้ขับรถที่สูงอายุ จนมีการตั้งข้อสงสัยถึงความพร้อมของผู้ขับรถกลุ่มดังกล่าว

และที่ผ่านมามีสถิติอุบัติเหตุหลายครั้ง เกิดขึ้นจากผู้สูงอายุที่แม้ว่าจะมีใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ แต่สภาพร่างกาย เช่น การมองเห็นและการได้ยินอาจไม่สมบูรณ์ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ขณะที่สัปดาห์หน้าจะหารือร่วมกับนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ให้จัดทำโครงการ “recall” เพื่อให้ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ กลับมาแสดงตัวที่ขนส่งฯ ทั่วประเทศ และทำการทดสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับขี่อีกครั้ง

เบื้องต้น จะเริ่มจากกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอายุ 70 ปี พร้อมยืนยันว่า หากผู้ขับขี่รายใดที่ยังมีสมรรถภาพร่างกายพร้อม ก็จะสามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่ฉบับนั้นได้ต่อไป แต่หากผู้ถือใบอนุญาตรายใด สภาพร่างกายไม่สามารถขับรถได้แล้ว และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในการขับขี่บนท้องถนน ก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับตัวเองและผู้ใช้รถอื่น ก็จะพิจารณาว่า จะต้องมีการยกเลิกใบอนุญาตของบุคคลนั้นหรือไม่ต่อไป

ทั้งนี้ นายจิรุตม์ ยอมรับว่า มาตรการดังกล่าวอาจจะกระทบสิทธิ์ของผู้ใช้รถที่ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพบ้าง แต่ก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้ใช้รถส่วนรวม

“แนวปฏิบัติจะต้องมีการจัดชั้นอายุของผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสมรรถภาพ แบ่งเป็นกลุ่มตามช่วงอายุ เพื่อทยอยดำเนินการ ไม่ได้มีการเรียกมาตรวจครั้งเดียวจำนวนมาก รวมทั้งการตรวจจะต้องมีการนำแพทย์เข้ามาร่วมทดสอบในลักษณะ fit to drive”

การยกเลิกไม่ออกใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ ได้นำมาใช้ตั้งแต่ปี 2546 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังมีผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพอีกจำนวนมาก คาดว่า อาจเป็นล้านใบที่ยังถือใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพอยู่

ซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถตรวจสอบตัวเลขได้ชัดเจนจากโครงการ Recall ดังกล่าวด้วย โดยโครงการจะสามารถเริ่มต้นได้เมื่อใดนั้นจะพิจารณาช่วงเวลาอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบความคิดเห็นของคนในสังคม บางกลุ่มมองว่าเห็นด้วยกับการยกเลิกใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัย ขณะที่บางคนไม่เห็นด้วย เช่น

  • เห็นข่าวจะมีการเรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพมาทดสอบสมรรถภาพใหม่ คือ เห็นด้วยนะ อันนี้คือป้องกันอุบัติเหตุ เพราะร่างกายเปลี่ยน สมรรถภาพการควบคุมรถก็ลดลง โดยเฉพาะเรื่องสายตา และปฏิกิริยาการตอบสนอง ใจอยากให้เปลี่ยนเป็นแบบใช้ถึงอายุ 60 ปี หลังจากนั้นให้มาทดสอบทุก 5 ปี
  • จริง ๆ เห็นด้วยเรื่องเรียกเอาคนที่มีใบขับขี่ตลอดชีพมาแสดงตนละให้สอบสมรรถภาพใหม่ โคตรดีอ่ะเพราะคนแก่ ๆ ก็ไม่น่าขับแล้วอ่ะ สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนร่วมถนน