เปิดประวัติ 2 ฝาแฝดสุดเทพ.. “หมอยง” มือปราบโควิด-19 มีฝาแฝด คือ ” อ.ยืน” เก่งด้านคอมพิวเตอร์ ผลงานทั้งคู่ การันตีความสามารถ

0

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ได้มีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญหลายคน ออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนอยู่เสมอ เตือนให้ระมัดระวัง การ์ดห้ามตก และแนะวิธีป้องกันตนเองหลายด้าน จนกลายเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของชาวโซเชียลทั้งหลาย

หนึ่งในนั้นคือ “ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ” หรือ หมอยง ที่หลาย ๆ คนคุ้นชื่อ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก่อนหน้านี้หมอยงได้เตือนเรื่อการระบาดของโควิดรอบสอง ระบุว่า การระบาดในระลอก 2 โควิด 19ในประเทศที่ควบคุมการระบาดได้ดี ก็ไม่พ้นการระบาดในรอบ 2 หรือ 3 แม้จะเป็นประเทศที่มีความพร้อม เช่นในญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย เวียดนาม การในระบาดรอบ 2 แต่ละประเทศ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็ยากในการที่จะควบคุมให้กลับมาเหมือนเดิม ในเวียดนาม เป็นตัวอย่างที่ดี กว่าจะรู้ว่ามีผู้ป่วย ผู้ป่วยที่พบเป็นผู้ที่มีอาการมากได้เข้าโรงพยาบาล แสดงว่ามีผู้ติดเชื้อและไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อยอีกจำนวนมาก

ประมาณว่า ผู้กลับจากต่างประเทศ 200 คน จะตรวจพบเชื้อ 1 คน หรือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ (การตรวจพบ 384 คนในจำนวนผู้เข้ากัดกัน 67,106 คน) นับว่าเป็นจำนวนไม่น้อย แสดงว่าโรคนี้ในต่างประเทศมีการระบาดมากจริง ๆ ขนาดมีการคัดกรองก่อนเดินทางแล้วมาตรการในการกักกัน ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ จึงมีความสำคัญมาก ในการป้องกันการระบาด

ผู้ที่เข้าในโรงพยาบาลยังไปแพร่เชื้อในโรงพยาบาล อีกคงยังเหลือประเทศไทย กับ นิวซีแลนด์ ที่ยังดูแลไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นใหม่การพบผู้ป่วย ในประเทศไทย ยังพบเกือบทุกวัน ในสถานที่ควบคุม ผู้กลับจากต่างประเทศ

สำหรับศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ปัจจุบันอายุ 69 ปี จบชั้นมัธยมจากพระปฐมวิทยาลัย และ มัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมอุดมศึกษา หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ จากนั้นได้เป็นอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ก่อนไปฝึกอบรมเป็น Research Fellow ที่ King’s College Hospital Medical School กรุงลอนดอน ก่อนจะกลับมาเป็นอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน

นพ.ยง นับว่าเป็นแพทย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแพทย์ด้านไวรัสวิทยาในระดับต้น ๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยทางด้านโรคตับ ไวรัสวิทยา ไข้หวัดใหญ่ ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ก่อนจะมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด จนได้ฉายาว่าเป็น มือปราบโควิด-19

แต่สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เป็นน้องชายฝาแฝดของ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ (ยืน) นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการยกย่องในวงการว่าเป็นระดับเทพ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ใน พ.ศ. 2515 และระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ด้านรศ.ยืน ภู่วรวรรณ เคยเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานเด่นในด้านการพัฒนาการประมวลภาษาธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์ในภาษาไทย และการการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : ยืน ภู่วรวรรณ