กองสลากฯ เดินหน้าขายสลากรูปแบบใหม่ แก้ปัญหายี่ปั๊วส่งแพง

0

จากกรณีผู้ค้าสลากรายย่อยในจังหวัดเลย รวมตัวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพง

ล่าสุด นายพชร อนันตศิลป์ ประธานคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นสั่งการให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเร่งดำเนินการใน 3 ระยะ เน้นเพิ่มสิทธิ์ผู้ค้าใหม่ ลดปัญหาการขายต่อ พร้อมเดินหน้าสลากใบแบบออนไลน์ในปีงบประมาณ 2564 โดยสลากแบบออนไลน์ที่ออกมานั้น จะต้องไม่กระทบต่อโครงสร้างเดิมของการจำหน่ายสลากใบเดิมด้วย

ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กำหนดราคาต้นทุนของสลาก ที่ส่งออกจากต้นทางฉบับละ 70.40 บาท โดยคำนวณแล้วว่าเมื่อผู้ค้ารายย่อยนำไปขายในราคาฉบับละ 80 บาท จะได้กำไรฉบับละ 9.60 บาท แต่ยังมียี่ปั๊วมาซื้อกับผู้ค้ารายย่อย ทั้ง ๆ ที่มีระเบียบห้ามไม่ให้มีผู้ค้าคนกลาง

ขณะเดียวได้ศึกษาและมีแนวโน้ม จะเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายสลากใหม่ โดยจะใช้ระบบออนไลน์แทน เพื่อตัดตอนของยี่ปั๊ว ให้สลากถึงมือผู้ค้ารายย่อยโดยตรง อย่างไรก็ตาม กองสลากฯ ยังคงพิมพ์สลากในจำนวน 100 ล้านฉบับเท่าเดิม แต่เนื่องจากจำนวนผู้ค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น ทั้งจากคนที่ตกงานมาเป็นผู้ค้า และผู้ค้ารายย่อยเดิมที่มีความต้องการซื้อมากขึ้น ทำให้ความต้องการสลากมีมากถึง 200 ล้านฉบับ