งานวิจัยล่าสุดเผย โควิด 19 ไม่สามารถ ติดต่อทางอากาศ

0

องค์การอนามัยโลก เผยงานวิจัยยังไม่พบหลักฐานว่าเชื้อไวรัสโควิด 19 สามารถติดต่อทางอากาศ ได้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้การกล่าวว่า ไวรัสสามารถลอยอยู่ในละอองน้ำในอากาศได้ถึง 3 ชั่วโมง

การศึกษาจนถึงปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าไวรัสที่ทำให้เกิด COVID-19 นั้นส่วนใหญ่ส่งผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจแทนที่จะเป็นทางอากาศ ผู้ติดเชื้อ เมื่อไอ จาม สารคัดหลั่งกระจายไปสู่บุคคลใกล้ชิด หรือผ่านวัตถุที่เชื้อไปตกปนเปื้อน แต่ละอองน้ำที่ว่ามีน้ำหนักเกินกว่าที่จะล่องลอยไปในอากาศ

ผู้คนสามารถรับเชื้อได้จากผู้ที่มีไวรัส โดยโรคสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านละอองเล็ก ๆ จากจมูกหรือปาก ซึ่งแพร่กระจายเมื่อคนที่มีอาการไอ COVID-19 หรือหายใจออก ละอองเหล่านี้จะไปตกยังวัตถุและพื้นผิวรอบ ๆ จากนั้นคนอื่น ๆ สัมผัสเข้ากับวัตถุและพื้นผิวที่มีเชื้อ COVID-19 แล้วสัมผัสเข้าที่ดวงตาจมูกหรือปาก และผู้คนสามารถรับเชื้อ COVID-19 ได้หากหายใจเข้าแล้วสูดเอาละอองในระหว่างที่บุคคลที่มีเชื้อ COVID-19 มีอาการไอหรือหายใจออกเป็นหยดหรือละอออง นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องอยู่ห่างจากผู้ป่วยมากกว่า 1 เมตร (3 ฟุต)

จึงสรุปได้ว่าควรสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอและไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ จะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มา : https://www.who.int