แอร์เอเชียแจ้งหยุดบินทุกเส้นทางในประเทศแล้ว1เดือน

0

จากกรณีมีรายงานวันนี้(28 มี.ค.63) จากสายการบินแอร์เอเชีย แจ้งประกาศระงับการบินเส้นทางภายในประเทศชั่วคราว 1-30 เมษายน 2563 เพื่อให้ความร่วมมือสอดรับกับการประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ พ.ร.ก ฉุกเฉิน เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 พร้อมกลับมาให้บริการอีกครั้ง 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

โดยผู้โดยสารสามารถรับข้อเสนอทางเลือกที่ยืดหยุ่นขึ้น ผ่านช่องทาง AVA ที่ airasia.com ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดครั้ง: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน

 

สำหรับการเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมวงเงินเครดิตใน AirAsia BIG เพื่อใช้สำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องสำรองที่นั่งใหม่ภายใน 365 วันปฏิทิน นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินเครดิตได้ ตามตารางบินที่มีให้บริการ

 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนการรับข้อเสนอของท่านได้ที่ คู่มือการรับข้อเสนอกรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และในการเลือกรับข้อเสนอดังกล่าวผู้โดยสารต้องสำรองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์ของแอร์เอเชีย (airasia.com) เท่านั้น ส่วนผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ

 

นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2563 ไทยแอร์เอเชียได้ส่งจดหมายทางอีเมลถึงพนักงานทุกคน โดยเนื้อหาจดหมายฉบับดังกล่าว นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวกับพนักงานทุกคนว่า

“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้หลายประเทศได้ประกาศบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียในประเทศต่างๆ ได้ประกาศหยุดบินชั่วคราวในสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ขณะเดียวกันกับในประเทศไทย รัฐบาลได้มีการประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะเริ่มใช้วันที่ 26 มี.ค.นี้ เพื่อจำกัดการเดินทางของประชาชน ให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค คณะผู้บริหารจึงได้พิจารณาร่วมกัน และลงความเห็นว่าเรามีความจำเป็นจะต้องหยุดให้บริการเส้นทางบินในประเทศชั่วคราว ตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2563 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และสิ่งสำคัญสูงสุดคือเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน

 

อย่างไรก็ตามก่อนห้านนี้สายการบินไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบิน FD) ประกาศหยุดบินชั่วคราว ทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน  ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว ก่อนหรือภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้เเก่

 

1.การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม ภายใน 180 วันจากกำหนดการเดินทางเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ

 

2.การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมวงเงินเครดิตใน AirAsia BIG เพื่อใช้สำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องจองที่นั่งใหม่ภายใน 365 วันปฏิทิน นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ ซึ่งวันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินเครดิตได้ ตามตารางบินที่มีให้บริการ หรือ

 

3.การคืนเงิน: ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้

 

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยตรง ซึ่งจำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับข้อเสนอทางเลือกก่อนกำหนดการเดินทางเดิมของท่าน