อดีตรองอธิการฯมธ. ยกให้ อาชีวะช่วยชาติ เป็นม็อบที่มีอุดมการณ์ชัดเจนที่สุด

0

อดีตรองอธิการฯมธ. ได้เผยมุมมองส่วนตัว โดยชื่นชม “กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ” ว่ามีแนวทาง และอุดมการณ์ ที่เรียกได้ว่า “ชัดเจนที่สุด” ตั้งแต่มีม็อบมาในช่วงนี้

โดยล่าสุดในวันที่ 4 ส.ค.63 ทางด้านของ “รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร” อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟสบุ๊คส่วนตัว

โดยได้พูดถึง “กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ” ว่าเป็น ม็อบที่มีความชัดเจนมากที่สุด ในเรื่องของ ต้องการปกป้องสถาบันชาติเท่านั้น ไม่ได้ต้องการเรียกร้องสิ่งอื่นใด โดยได้โพสต์รายละเอียดดังต่อไปนี้

ไม่ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลังหรือไม่ก็ตาม แต่ม็อบ “อาชีวะช่วยชาติ” เขาชัดเจนมาก

เขาบอกเขาไม่เรียกร้องอะไรทั้งสิ้น ขอเพียงอย่างเดียว อย่าได้จาบจ้วง หรือกระทำสิ่งใดที่เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นั่นคือเขาพยายามปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น

อย่าได้บอกว่าเขาพยายามขัดขวางการปกครองในระบอบบประชาธิปไตย เพียงเขาแสดงออกว่าเขาต้องการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเฉยๆ

ดังนั้นในการชุมนุมปลดแอกครั้งต่อๆไป หากไม่มีการชูป้ายหมิ่นเหม่ ล่อแหลม จาบจ้วง สถาบันพระมหากษัตริย์ ม็อบอาชีวะช่วยชาติก็ไม่มีเหตุผลในการดำรงอยู่ต่อไป

หากไม่มีม็อบอาชีวะข่วยชาติ ม็อบชนม็อบก็จะไม่เกิด แต่หากแกนนำยังคงปล่อยให้มีการชูป้าย หรือกระทั่งสนับสนุนให้มีการชูป้ายดังกล่าว พึงทราบว่า คนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้ต้องการเช่นนั้น และม็อบอาชีวะช่วยชาติก็จะออกมาอีก

อย่าลืมว่าประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวนถึง 12 ล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จำนวนประชากรสูงที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 40-50 ปีในขณะที่ประชากรวัยแรกเกิดจนถึงวัย 14 ปี มีจำนวน 11.2 ล้านคน และมีแนวโน้มลดลง

ขอบอกว่า สังคมสูงอายุในประเทศไทยมาถึงแล้วครับ