3-4ส.ค.นี้ ทหารสหรัฐเดินทางเข้าฝึกที่ไทยกว่า 100 นาย พักรร. ASQ

0

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวว่า ในวันนี้(3 ส.ค.) จะมีเที่ยวบินที่นำทหารสหรัฐอเมริกาเข้ามาฝึกในไทย จำนวน 71 นาย

ในที่ประชุมศบค.ระบุว่า เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เลื่อนการเข้าร่วมฝึกไปแล้ว 2,000 กว่าราย แต่ในรอบนี้ที่จะเข้ามาในวันเดียวกันนี้ และในวันที่ 4 ส.ค. คงต้องดูแลที่เป็นกำลังพล 71 นาย จากเกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาผ่านมาตรการของศบค. และเข้าพักที่โรงแรมคอนราด ซึ่งเป็น Alternative State Quarantine หรือ ASQ ทั้งหมด

วันเดียวกันนี้ยังมีกำลังพลเดินทางมาจากเมืองโยโกเตะ ประเทศญี่ปุ่น 32 นาย โดยจะเข้าพักที่โรงแรม Anantara Siam ซึ่งเป็น Alternative State Quarantine ส่วนในวันที่ 4 ส.ค. กำลังพลจากญี่ปุ่นก็จะเดินทางมาเพิ่มอีก 7 นาย ในรายละเอียดทางกองทัพบกจะชี้แจงให้ทราบต่อไป ขอให้ประชาชนอุ่นใจและสบายใจ แม้ว่าขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศสุ่มเสี่ยงอยู่ แต่การดูแลทุกอย่างจะรัดกุมมาก

– เดินทางมาจากกวม โดยเที่ยวบิน OAE6555 เช่าเหมาลำ มาลงที่สนามบินอู่ตะเภา มีการผ่านการคัดกรองตามมาตรการของ ศบค. และทั้งหมดเข้าพักที่ โรงแรมคอนราด ซึ่งเป็น Alternative State Quarantine และเป็นการเข้าร่วมการฝึก SFAB SMEE ของกองทัพบก

– นอกจากนี้ในเวลา 18.00 น. จะมีกำลังพล 32 นาย จากโยโกตา ประเทศญี่ปุ่น โดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา RCH-552 มาถึงสนามบินอู่ตะเภา เตรียมเข้าร่วมการฝึก Balance Torch ของกองทัพบก และเข้าพักที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น Alternative State Quarantine

– วันที่ 4 ส.ค. 2563 เวลา 12.15 น. กำลังพล 7 นาย เดินทางจากญี่ปุ่น มายังสนามบินอู่ตะเภา โดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา TREK-948 ร่วมการฝึก HMA 4 นาย และการฝึก Balance Torch 3 นาย เข้าพักใน Alternative State Quarantine ที่โรงแรมอนันตรา สยาม และโรงแรม The Idel