ครม.เตรียมพร้อม อนุญาตให้ประชาชนปลูกกัญชา ใช้เองที่บ้าน

0

ล่าสุดในวันที่ 3 ส.ค.63 ได้มีรายงานว่า ทางด้านของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้เตรียมเสนอแก้ไข พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ เพื่อทำการผลักดัน พืชกัญชา ให้สามารถทำประโยชน์ทางการแพทย์ได้สูงที่สุด

โดยร่างดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้ว โดยจะเตรียมเข้าสู่การพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี ใน วันอังคารที่ 4 ส.ค.63 นี้

ซึ่งสาระสำคัญการการเสนอแก้ไข พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ในครั้งนี้ มีสาระสำคัญ อยู่ 3 ข้อ ได้แก่

1. ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถปลูก และใช้กัญชาได้

2. หมอพื้นบ้าน สามารถขออนุญาตปลูกเพื่อใช้ในการรักษาคนไข้ได้

3. ชาวเกษตรกร สามารถขออนุญาตปลูกกัญชา โดยต้องร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตยา หรือผู้ผลิตสมุนไพร

รวมถึงผู้ผลิตยาจากกัญชาเหล่านี้สามารถส่งออกได้ เพื่อเพิ่มขีดจำกัดในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย