ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายพระเทพพัชรญาณมุนีฯ

0

จากกรณีเมื่อวันที่ 23 ก.ค.63 เฟซบุ๊ก ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร / Dhamma by Ajahn Jayasaro ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพเปิดเผยถึงเรื่องราวที่น่าปลาบปลื้มปีติยิ่งนักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ในนามเหล่าศิษยานุศิษย์ ขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพอย่างสูงและยินดียิ่ง แด่พระเทพพัชรญาณมุนีฯ (พระอาจารย์ชยสาโร) ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นี้

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพพัชรญาณมุนีฯ ในพิธีเกิดพระอาทิตย์ทรงกลด ในวันมงคลของศิษยานุศิษย์ในพระคุณเจ้า

ล่าสุด เฟซบุ๊ก มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพพัชรญาณมุนี ณ สถานพำนักสงฆ์ บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พระเทพพัชรญาณมุนีฯ กล่าวว่า “สมณศักดิ์ก็มีแง่ดีที่เป็นเครื่องสะท้อนถึงความเกื้อกูลของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา แต่ท่านให้พระเณรพึงระวังมิให้เอาเรื่องสมณศักดิ์มาอยู่เหนือเรื่องอาวุโส พระถึงจะได้รับสมณศักดิ์ชั้นใดก็ต้องให้ความเคารพพระสงฆ์ที่มีอาวุโสมากกว่าตามหลักพระวินัย”

จากนั้นท่านกล่าวอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนว่า “สมณศักดิ์อันเป็นเกียรติยศนี้ เป็นเหมือนแสงสว่างแห่งพระจันทร์ และความจริงคือพระจันทร์นั้นไม่มีแสงสว่างในตัวเอง เป็นเพียงแสงสะท้อนจากพระอาทิตย์ ฉันใดก็ฉันนั้น เกียรติยศเหล่านี้มาจากธรรมะและคุณความดีของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อชา อันเปรียบดังพระอาทิตย์”

ที่มา : มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation