ตอบชัด 8 ข้อสงสัย!! ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท

0

ตอบชัดๆ 8 ข้อสงสัย!! ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท

  1. อายุต่ำกว่า 18 ลงทะเบียนไม่ได้
  2. ผู้สูงอายุลงทะเบียนได้
  3. อาชีพอิสระทุกอาชีพ ลงทะเบียนได้
  4. มีนายจ้าง หรือจะไม่มีนายจ้าง ก็สามารถลงทะเบียนได้
  5. เกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ลงทะเบียนได้
  6. คนลงทะเบียนต้องมีบัญชีธนาคาร
  7. ไม่จำกัดจำนวนคนลงทะเบียน
  8. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนได้