ทิศทางไทย ขับเคลื่อนไทย l สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

0

สถาบันทิศทางไทย สถานที่อบรม ผู้นำใหม่ ทิศทางใหม่

จุดประกายความคิด และข้อเท็จจริงที่จำเป็นต่ออุดมการณ์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางไทยใหม่อย่างมีสัมมาทิฐิ สร้างผู้นำทางความคิด พร้อมผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และข่าวสารที่ถูกต้องสู่สังคมไทย

สนใจเข้าร่วมอบรมกับ “สถาบันทิศทางไทย”

ติอต่อสอบถามโทร : 02-525-4242 , 086-340-1241
หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย
FACEBOOK : https://www.facebook.com/thaimoveinstitute/
TWITTER : https://twitter.com/thaimove_
LINE : thaimoveinstitute
INSTAGRAM : thaimoveinstitute

#NEXTMOVEประเทศไทยถ้าคุณไม่ใครจะทำ #สถาบันทิศทางไทย