มทภ.2ต้องสั่งปลด-ถอดยศส.ท.ไม่ปกป้องจอมทัพไทย แฉยังด่าคนจงรักภักดีด้วย

0

จากที่วันนี้(1ส.ค.63) พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงทหารนายหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมเข้าข่ายมิบังควรต่อสถาบันหรือไม่ โดยหมอเหรียญทอง ได้แจ้งไปยังหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา

เรียน แม่ทัพภาคที่ 2 , ผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 3 และผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 3 ตลอดจนฝ่ายกำลังพลตามลำดับหน่วย…เพื่อกรุณาทราบว่าการที่ ส.ท.ธนากร ไกรศิริ ได้โพสต์เชิญชวนสมาชิกเพื่อนฝูงเข้าร่วมเพจรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลสเพื่อให้ ‘ตาสว่าง’ นั้น

ถือว่าเป็น ‘ทหารเลว ที่ไม่สมควรให้โอกาสดำรงสถานะข้าราชการทหาร เพราะทหารจะต้องเป็นแบบอย่าง ‘อย่างยิ่งยวด’ในเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะนำเอาความรู้สึกเห็นใจหรือให้โอกาสในเรื่องนี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาด ดังเหตุผลต่อไปนี้

ส.ท.ธนากร ไกรศิริ เป็นทหารที่กำเนิดมาจากนักเรียนทหาร(นักเรียนนายสิบ , นนส) ดังนั้นจะต้องได้รับการเรียน การฝึก การอบรม และปลูกฝังในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากโรงเรียนนายสิบทหารบกมาเป็นอย่างดี

อีกทั้งได้บรรจุเข้ารับราชการจนได้เลื่อนยศเป็นสิบโทจึงต้องผ่านการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลซึ่งหมายถึงผู้แทนองค์จอมทัพหรือพระมหากษัตริย์แล้ว ความตามคำสัตย์ปฏิญาณตนที่ “จะปกป้องพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า” จึงต้องรักษาไว้ยิ่งชีวิต ดังนั้น ส.ท.ธนากร ไกรศิริ จะถือว่า “รู้เท่าไม่ถึงการณ์” ไม่ได้

คำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลซึ่งหมายถึงผู้แทนองค์จอมทัพหรือพระมหากษัตริย์จะศักดิ์สิทธิได้ต่อเมื่อทหารทุกนายจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไว้ยิ่งชีวิต คำสัตย์ปฏิญาณฯนั้นจะไร้ความหมายหากผู้บังคับบัญชาไม่จัดการกำลังพลที่ตระบัดสัตย์อย่างเด็ดขาด

ดังนั้นการที่ ส.ท.ธนากร ไกรสิริ โพสต์เชิญชวนเพื่อนฝูงเข้าร่วมเพจรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลสด้วยโพสต์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกนิยมชมชอบ ทั้งๆที่เพจดังกล่าวมีผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างชัดเจนจนเป็นที่รู้กันอย่างทั่วไปในสถานการณ์ปัจจุบัน

ส.ท.ธนากร ไกรสิริ จึงแสดงออกให้ปรากฎแล้วว่าตนเองนั้นหาได้มีสำนึกในคำสัตย์ปฏิญาณตนที่ “จะปกป้องพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า” แทนที่ ส.ท.ธนากร ไกรสิริ จะช่วยชี้แจงให้แก่ผู้หลงผิดในเพจดังกล่าว ส.ท.ธนากร กลับโพสต์ต่อว่าประชาชนที่เข้าไปปกป้องพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพเสียอีก

อีกทั้งยังโพสต์ว่าตนเองนั้น ‘ตาสว่าง’ แล้ว ดังนั้น ส.ท.ธนากร ไกรสิริ จึงละทิ้งหน้าที่ปกป้องพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าแต่กลับส่งเสริมนิยมโพสต์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพเสียอีก พฤติกรรมเช่นนี้จึงได้กลายเป็น ‘แนวร่วม’ ขบวนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพฯที่สังกัดอยู่ในกองทัพไทยแล้ว แสดงออกถึงคุณสมบัติอันเป็นการต้องห้ามของการเป็นข้าราชการทหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาจะปกป้องให้โอกาส ‘ทหารเลว’ เยี่ยงนี้ไม่ได้

มีกรณีลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือเป็นกรณีทหารเลวชื่อ ‘จ่าโท อนุสรณ์ ฟุ้งสายชล’ ได้แชร์ภาพและข้อความจากเพจ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และได้โพสต์แสดงออกถึงอุดมการณ์นิยมชมชอบอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับ ส.ท.ธนากร ไกรสิริ…แต่ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ มีคำสั่งขัง-ถอดยศ-ปลดโดยไม่มีเบี้ยหวัด อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วทันที

ผมขอเรียนว่า หากจะให้โอกาส ‘ทหารตระบัดสัตย์’ ต่อจอมทัพไทยแล้วจะกลายเป็นบรรทัดฐานทางวินัยซึ่งหย่อนยานและจะส่งผลต่อความเด็ดขาดในการรักษาคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์จอมทัพ และจะกลายเป็นโอกาสของ ‘ทหารเลว’ รายอื่นๆได้ยึดถือเป็นบรรทัดฐานต่อไป…ปัญหาการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์จะลุกลาม แม้แต่กองทัพก็ยังไม่เด็ดขาด

ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดี

ที่มา : เฟซบุ๊ก เหรียญทอง แน่นหนา