รักคุณเท่าฟ้า วิกฤติอีก “การบินไทย”ลดเงินเดือนสูงสุด 70% ลาไม่รับค่าจ้าง

0

การบินไทย ประกาศเปิด โครงการ Together We Can ขอความร่วมมือพนักงาน ปรับลดค่าตอบแทน และเงินเดือนสูงสุด 70% และโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน ตามฐานเงินเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2563

 

ก่อนหน้านี้ การบินไทย ออกมาตรการปรับลดเงินเดือนพนักงาน รวมทั้ง ค่าตอบแทนแบบขั้นบันได ระหว่าง 10-50% มาแล้ว รวมถึง มาตรการอื่น ๆ และยังได้ขยายเวลาการปรับลดเงินเดือนพนักงานออกไปอีก 3 เดือน ที่เริ่ม วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. จากเดิมมีกำหนดสิ้นสุด 31 พ.ค. 63

และล่าสุด ประกาศดังกล่าว ออกมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  การบินไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง ปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน และโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน (โครงการ Together We Can ) โดยเปิดให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ ได้แล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ในการ ขอความร่วมมือจากพนักงาน เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-31 ธ.ค.นี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

 

  1. พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) (สัญญาจ้าง) ปรับลดเงินเคือนและค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 70

2.พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) ปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน ในอัตราร้อยละ 50
3. พนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) หรือ กรรมการผู้จัดการ (MD) ปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน ในอัตราร้อยละ 40

  1. พนักงานนอกจากข้อ 1. 2. และ 3. ให้ลาโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามจำนวนวันลาฯ ในแต่ละเดือน ดังนี้

– พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน ไม่เกิน 20,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลาๆ 1 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 3.33

– พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 20,001 บาท ถึง 30,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลาๆ 2 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 6.67

-พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 30,001 บาท ถึง 40,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลาๆ 3 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 10.00

-พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 40,001 บาท ถึง 60,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลาๆ 5 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 16.67

 

-พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 60,001 บาท ถึง 100,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลาๆ 6 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 20.00

-พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 100,001 บาท ถึง 150,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลา ลา 8 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 26.67

-พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 150,001 บาท ถึง 200,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลา ลา 9 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 30.00

– พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 200,001 บาท ขึ้นไป จำนวนวันที่ให้ลา ลา 10 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 33.33