ลงทะเบียนรับเงินชดเชยรายได้ฯ ไม่ต้องไปธนาคาร

0

กระทรวงการคลัง ยืนยัน ลงทะเบียนรับสิทธิชดเชยรายได้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์
www.เราไม่ทิ้งกัน.com ประชาชนไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารใหม่ เพราะกระทรวงการคลังสามารถโอนเงินไปได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่

โดยมีเงื่อนไข คือ ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีจะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ หรือเลือกโอนเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชน และจะได้รับเงินภายใน 7 วันทำการ หลังผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด ดังนั้น การลงทะเบียนและจ่ายเงินจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องไปเข้าคิวรอที่ธนาคาร เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!