ธกส.ประกาศราคาข้าวหอม หมู และกุ้ง จะพุ่งสูงขึ้น เตรียมรับมือ

0

ธ.ก.ส. ได้ประกาศราคาที่ได้ทำการคาดการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่า สินค้าหลัก เช่น ข้าว หมู และกุ้ง จะมีราคาที่สูงขึ้น

ล่าสุดทางด้านของ “นายสมเกียรติ กิมาวหา” รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผยการคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ปาล์มน้ำมัน สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม จะมีราคาสูงขึ้น ในช่วงเดือนสิงหาคม 63 นี้

โดยการคาดการณ์ราคาเหล่านี้ ได้เปิดเผยจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. โดยได้เปิดเผยสินค้าทางด้านการเกษตรที่จะมีการปรับตัวขึ้นนั้นมีราคาดังต่อไปนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเพิ่มขึ้น 0.42 – 1.44 บาท ซึ่งทำให้ราคาจะอยู่ที่ ประมาณ 14,747 – 14,898 บาท/ตัน

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ในส่วนของกลุ่มอาหารที่จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมีดังนี้ ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้น 0.34 – 3.70 ซึ่งจะทำให้ราคาอยู่ที่ประมาณ 2.98 – 3.08 บาท/กก.

ในส่วนของราคา สุกร หรือ เนื้อหมู ปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 – 1.69 ทำให้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 72.74 – 73.18 บาท/กก.

สุดท้ายที่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับราคาขึ้นก็คือ กุ้งขาวแวนนาไม ปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17 – 0.68 ทำให้ราคาตลาดปรับมาที่ประมาณ 147.25 – 148.00 บาท/กก.