ธกส.ประกาศราคาข้าวหอม หมู และกุ้ง จะพุ่งสูงขึ้น เตรียมรับมือ

0
630

ธ.ก.ส. ได้ประกาศราคาที่ได้ทำการคาดการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่า สินค้าหลัก เช่น ข้าว หมู และกุ้ง จะมีราคาที่สูงขึ้น

ล่าสุดทางด้านของ “นายสมเกียรติ กิมาวหา” รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผยการคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ปาล์มน้ำมัน สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม จะมีราคาสูงขึ้น ในช่วงเดือนสิงหาคม 63 นี้

โดยการคาดการณ์ราคาเหล่านี้ ได้เปิดเผยจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. โดยได้เปิดเผยสินค้าทางด้านการเกษตรที่จะมีการปรับตัวขึ้นนั้นมีราคาดังต่อไปนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเพิ่มขึ้น 0.42 – 1.44 บาท ซึ่งทำให้ราคาจะอยู่ที่ ประมาณ 14,747 – 14,898 บาท/ตัน

ในส่วนของกลุ่มอาหารที่จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมีดังนี้ ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้น 0.34 – 3.70 ซึ่งจะทำให้ราคาอยู่ที่ประมาณ 2.98 – 3.08 บาท/กก.

ในส่วนของราคา สุกร หรือ เนื้อหมู ปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 – 1.69 ทำให้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 72.74 – 73.18 บาท/กก.

สุดท้ายที่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับราคาขึ้นก็คือ กุ้งขาวแวนนาไม ปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17 – 0.68 ทำให้ราคาตลาดปรับมาที่ประมาณ 147.25 – 148.00 บาท/กก.