เปิด 6 รายชื่อคณะบริหาร “การบินไทย” มั่นใจเจ้าหนี้ให้ความร่วมมือ พร้อมกอบกู้วิกฤต อีกนานไม่จะกลับมายิ่งใหญ่

0

จากกรณีที่นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิ่มเติมกรณีการผิดนัดชำระหนี้ตามนิติกรรม

เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกตราสารหนี้ ของTHAI แบ่งเป็น กรณีการผิดนักชำระหนี้เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการผิดนักชำระหนี้เกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ (หุ้นกู้)

โดยขนาดของการปิดนักชำระหนี้เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินและหุ้นกู้ข้างต้นมีมูลค่ารวม 85,068.82 ล้านบาท คิดเป็น 33.14% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินล่าสุด (งบการเงินรวม ณ 31 ธ.ค.2562) ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 256,665.14 ล้านบาท และคิดเป็น 34.74% ของหนี้สินรวมของบริษัทตามงบการเงินล่าสุด (งบการเงินรวม ณ 31 ก.ค.2562) ซึ่งมีหนี้สินรวม 244,899.44 ล้านบาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : “การบินไทย” ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ขอผิดนัดชำระเงิน หนี้สินท่วมหัว หุ้นกู้รวม 8.5 หมื่นล้าน จ่ายตอนนี้ไม่ไหว

ล่าสุดนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ขณะนี้ยืนยันว่าการบินไทยมีความพร้อมมากที่จะเข้ายื่นเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูการบินไทย ในวันที่ 17 ส.ค.นี้


หลังจากยื่นเรื่องแล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์ จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขั้นตอนนั้นจะเปิดให้เจ้าหนี้ของการบินไทยทั้งหมด หากไม่เห็นด้วยก็มาคัดค้านต่อศาลภายใน 3 เดือน

“มั่นใจว่า แผนฟื้นฟูที่คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูฯ ยื่นนั้นจะได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางแน่นอน ซึ่งขั้นตอนจากนั้นก็จะดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร และเดินตามแผน คาดว่าใน 3-5 ปี จะสามารถฟื้นการบินไทยให้กลับมายืนเป็นสายการบินแห่งชาติแบบเต็มภาคภูมิแน่นอน”


สำหรับสาเหตุที่มีความมั่นใจว่าจะได้รับความเห็นชอบจากศาลฯ ให้เป็นผู้บริหารแผน เนื่องจากกลุ่มเจ้าหนี้มากกว่า 70-80% ให้การสนับสนุนให้การบินไทยบริหารแผน ซึ่งเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้

ส่วนเจ้าหนี้ที่ไม่เห็นด้วยให้บริหารแผนมีประมาณ 20-30% เท่านั้น อย่างไรก็ตามการบินไทยยังคงเดินหน้าทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าเครื่องบิน เจ้าหนี้สหกรณ์ เจ้าหนี้หุ้นกู้ ซึ่งการบินไทยได้จัดเจ้าหน้าที่โทรหาผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 2,000 ราย เข้าใจว่าหากให้คณะผู้บริหารแผนดำเนินการจะทำให้การบินกลับมาได้ เพราะมีความชำนาญทางธุรกิจ และผู้บริหารแผนแต่ละคนก็มีความชำนาญเฉพาะด้าน

ทั้งนี้ ในวันที่ 17 ส.ค. ทางคณะผู้ทำแผนก็ต้องชี้แจงต่อศาลถึงเหตุที่จะเข้ามาบริหารว่า การบินไทยมีหนี้สิน และจะมีแนวทางการฟื้นฟูอย่างไรบ้าง ชี้ช่องทางให้ศาลฯ เห็นว่าทางรอดในการที่จะเข้ามาบริหารแผนอย่างไรบ้าง

สำหรับคณะผู้บริหารแผนฯ ประกอบไปด้วย

1. พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยศริน

2. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

3. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

4. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

5. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารแผนนั้นล้วนเคยดำรงตำแหน่งอดีต รมว. และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งก็เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยบริหารแผนฟื้นฟูให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้การบินไทย กลับมาเข้มแข็ง สามารถกลับมาประกอบการได้หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และทั่วโลกมีวัคซีนออกมาป้องกันแล้ว