กสร. เร่งช่วยลูกจ้าง “บอดี้ แฟชั่น นครสวรรค์” 753 ชีวิต ถูกลอยแพกะทันหัน

0

อภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงการดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครสวรรค์ ที่ถูกเลิกจ้างว่า ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

โดยมีการชุมนุมหน้าบริษัทเนื่องจากลูกจ้างได้กลับเข้าทำงานหลังจากที่บริษัทได้ประกาศหยุดงานเหตุสุดวิสัย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ถึง 30 กรกฎาคม 2563 และให้ลูกจ้างรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้าง จากสำนักงานประกันสังคม อันเนื่องจากผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อครบกำหนดตามที่ประกาศหยุดงานในวันดังกล่าว ลูกจ้างได้กลับเข้าทำงานตามปกติแต่ไม่สามารถเข้าทำงานได้เพราะนายจ้างปิดประตูทางเข้าบริษัทและติดประกาศเลิกจ้างโดยอ้างว่าลูกจ้าง ได้ละทิ้งหน้าที่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายถือเป็นการกระทำอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

และเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงจึงเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จ่ายค่าชดเชย โดยให้มีผลเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป จากนั้นลูกจ้างจำนวน 753 คน จึงได้เดินทางมายื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยตามกฎหมาย

ทันทีที่ได้รับคำร้องจากลูกจ้างจึงได้สั่งการให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานติดตามให้ความช่วยเหลือลูกจ้างอย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินการวินิจฉัยคำร้องโดยเร็ว พร้อมทั้งได้ประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ในการชี้แจงสิทธิของลูกจ้าง ทั้งในเรื่องของการหาตำแหน่งงานว่าง การดูแลสิทธิในฐานะผู้ประกันตนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานอีกด้วย