อาชีวะช่วยชาติพรึบ! แถลงการณ์พร้อมป้องสถาบันถึงที่สุด ไม่ยอมม็อบปลดแอกก้าวล่วง

0

จากกรณีที่มีการประกาศการชุมนุมของ “กลุ่มอาชีวะ”ที่ต้องการออกมาปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในวันที่ 30 ก.ค.63 ทำให้หลายๆคนเกิดความเป็นห่วงในเรื่องของ “ม็อบชนม็อบ”ซึ่งล่าสุดการออกมาแถลงการณ์เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

ล่าสุดวันนี้กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ได้เดินทางมาที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รวมตัวกันขึ้น ในช่วงแรกมีการให้ผู้ที่ร่วมชุมนุมปราศรัยแสดงความคิดเห็น โดยมีการกล่าวถึงสองแกนนำคณะก้าวหน้า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล พร้อมกับแสดงเจตนารมย์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

จากนั้น นายทศพล ตัวแทนกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ได้อ่านแถลงการณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอนหนึ่งว่า จากการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและกลุ่มที่เป็นแนวร่วม ปรากฎว่ามีหลักฐานข้อเท็จจริงในการแสดงออกเพื่อต่อต้านล้มล้างสถาบัน ทั้งทางตรงทางอ้อม มีการปลุกระดมให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบัน ซึ่งไม่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และหยุดคุกคามประชาชน แต่อย่างใด และสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคม

“ผู้ชุมนุมกลับบ่ายเบี่ยง ไม่รู้ไม่เห็น ทั้งที่เป็นการกระทำที่สร้างความสับสนและกังวลกับประชาชนในวงกว้าง ทั้งนี้ กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ จงรักภักดีในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความห่วงใยต่อการชุมนุมที่เกิดขึ้น ซึ่งทางกลุ่มอาชีวะฯ ไม่ได้ต่อต้านการชุมนุมเพื่อรักษาประชาธิปไตย แต่ต้องไม่ก้าวล่วงอันอาจจะนำไปสู่ความรุนแรง

กลุ่มอาชีวะฯ จะเคลื่อนไหวทำกิจกรรมเพื่อนำข้อมูลที่แท้จริงของสถาบันมาเผยแพร่ รวมถึงข้อมูลของผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการใช้เยาวชนทำกิจกรรมต่อต้านล้มล้างสถาบันอีกด้วย จะปกป้องสถาบันจนถึงที่สุด ไม่ยอมพวกชูสามนิ้วลักษณะอุบาทว์แบบนั้น”

นอกจากในช่วงท้ายผู้ชุมนุมพร้อมร่วมกันเปล่างเสียง “ทรงพระเจริญ” พร้อมกัน และยังได้ชูสัญลักษณ์ 3 นิ้ว ได้แก่ นิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง อันเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม ที่หมายถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์