เคล็ดไม่ลับ วิธีเก็บ “ไข่ไก่” อย่างถูกต้อง สู้ “โควิด-19”

0

กระแสเรื่องไข่ไก่ กำลังมาแรง ทั้งราคาแพง หาซื้อได้ยาก ถึงการกักตุน ขณะนี้แทบจะทุกครัวเรือนต่างซื้อไข่ไก่จำนวนมากเอาไปเก็บไว้ เพื่อใช้ในยามวิกฤตโควิดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้ ส่งผลให้ไข่ไก่ในแต่ละพื้นที่มีราคาแพงขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดแผงละ 120-160 บาทแล้วก็มี ทั้งที่ปกติไข่ไก่ขนาดใหญ่ ราคาจะอยู่ที่แผงละไม่ถึง 100 บาท

แต่การซื้อ “ไข่ไก่” ไปกักตุนไว้ที่บ้านเป็นจำนวนมากก็ไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าไม่รู้วิธีเก็บ เพราะไข่ไก่มีวันหมดอายุได้ ดังนั้นเราควรรู้วิธีที่จะเก็บไข่ไก่อย่างถูกต้อง เพื่อให้ไข่ไก่ยังมีโภชนาการอย่างครบถ้วน ดังขั้นตอนต่อไปนี้

เคล็ดลับการรักษาไข่ไก่ที่ดี

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

1.เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส

2.ซื้อแต่พอทาน ไม่เก็บไว้นาน

3.ใช้น้ำมันพืชทาเปลือกไข่ไก่ ไร้ประโยชน์ ไม่ควรทำ

ดังนั้น การเลือกซื้อไข่ไก่ และการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสมคือ หลังจากซื้อควรเก็บในตู้เย็น หรือเก็บในอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียสและควรซื้อไข่ไก่แค่พอดีกับการรับประทานหากไม่ได้รับประทานบ่อย ก็ซื้อไว้น้อยๆ ถ้าหมด ก็ค่อยซื้อใหม่ 

สำหรับการนำน้ำมันพืชมาทาลงบนเปลือกไข่นั้น แท้จริงแล้ว พันธุ์ไก่ อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บไข่ มีผลต่อคุณภาพทั้งภายนอกและภายในของไข่ โดยระยะเวลาการเก็บเพิ่มขึ้นมีผลทำให้คุณภาพของไข่ลดลง ทั้งในด้านลักษณะสีไข่แดง น้ำหนักไข่ ไข่ขาว และเปลือกไข่ ซึ่งการนำน้ำมันพืชมาทาที่เปลือกไข่นั้น ไม่อาจช่วยในการเก็บรักษาไข่ได้ดีกว่าการเก็บไข่ไก่ไว้ในตู้เย็น

ที่มา : สำนักงานอาหารและยา