ปิยบุตร รู้หรือไม่…ความกตัญญูคือคุณลักษณะสำคัญของมนุษย์ ทำให้แตกต่างจากคนและสัตว์เดรัชฉาน

0

โลกออนไลน์ได้มีการแชร์บทความ  คอลัมน์อนาคตอันน่าเป็นห่วง ตอนนักศึกษากฎหมายจากฝรั่งเศส  โดยผู้เขียนใช้ นามปากกาว่า ตูแรนตูแรน โดยมีเนื้อหาพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองไว้อย่างน่าสนใจ ระบุว่า….

ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในแม่แบบของกฎหมายโลก กฎหมายฝรั่งเศสขึ้นชื่อว่า เป็นกฎหมายที่ดี และมหาวิทยาลัย ทางด้านกฎหมายก็มีชื่อเสียง จึงไม่น่าแปลกใจว่ามีนักัเรียนจากทั่วทุกมุมโลกมุ่ง หน้า ไปเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศส บ้า งก็เพื่อที่จะเรียนรู้กฎหมายด้วยความรัก ด้วยความชื่นชอบ บ้าง ก็เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน บางส่วนก็เพื่อที่จะได้ขึ้นชื่อว่าจบ Docteur en Droit หรือปริญญาเอกทางด้านกฎหมายจากฝรั่งเศส

เรามาทำความรู้จักกับบุคคลที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงในโลกโซเชียลมีเดีย และดูเหมือนจะมี ส่วนเกี่ยวข้อ งกับความพยายามบั่นทอนสถาบันสำคัญ ของชาติ ภายใต้กระบวนการปลุกปั่น ประท้วงเคลื่อนไหวต่าง ๆ  ซึ่งมีความน่าสนใจตรงที่บุคคลผู้นี้ ได้ร่ำเรียนจนจบมาจากมหาวิทยาลัยด้านกฎหมายจากประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ที่มีความรู้ดีแต่ความรู้นั้น อาจจะไม่ช่วยอะไรมากนัก ไม่ ช่วยยกระดับ จิตใจให้คนเป็นมนุษย์ได้หากบุคคลใดหลงลืมชาติกำเนิดของตนเองและเห็นว่า ต่างชาติดีกว่า พยายามเอาวิถีของต่างชาติมาเป็นแบบอย่าง ให้ชาติตนเองถูกกลืนกินไปโดยวัฒนธรรมทางความคิดของต่างชาติ บุคคลนั้น ไม่สมควรที่จะถูกเรียกว่า มนุษย์ หรือแม้ก ระทั่งคน

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เกิดเมื่อวันที่ 23ตุลาคม 2522 ชื่อเล่นว่า “ป๊อก” เป็นบุตรคนที่ 3ใน จำนวน 4 คน เป็นครอบครัวเชื่อสายจีนที่ฐานะไม่ได้ ร่ำรวยอะไรมากมาย แต่พ่อแม่มุ่งให้ความสำคัญกับการศึกพาของลูกๆ เป็นอย่างมาก จึงส่งเสริมให้ลูกๆได้เรียนให้มากที่สุด

ปิยบุตรจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่คณะ นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นได้ขอรับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อไปศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จุดนี้คงต้องอธิบายขยายความให้ท่านที่ไม่ทราบ ได้ทราบถึงข้อ เท็จ จริง ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลัก ของคอลัมน์นี้ “ตีแผ่ข้อ เท็จจริง ให้ประชาชนไม่ถูกหลอก”

ในประวัติของปิยบุตรที่เผยแพร่กันทั่วไปจะให้ข้อมูลว่าปิยบุตรจบการศึกษาชั้น ปริญญาตรีแล้วได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยใน ความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลฝรั่งเศสไม่เคยที่จะมาเสนอทุนให้แก่นักศึกษาเอง จะต้องทำการขอรับทุนเท่านั้น จากนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสจึงจะคัด เลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจากจำนวนผู้ขอรับทุน  ทั้งหมดต่อไปซึ่งบางครั้งก็มีผู้ข อรับทุนจำนวนไม่มาก เนื่องจากไม่ทราบว่ามีทุนประเภทนี้อยู่จึง ทำให้ผู้ ขอรับทุนได้รับทุนกันโดยง่าย

การเขียนประวัติเพื่อเผยแพร่ในแนวทางที่จะยกตนให้มีความสำคัญขนาดว่ารัฐบาลต่างประเทศ ต้องเสนอทุนให้เพื่อไปเรียนต่อในประเทศนั้น ๆ  ส่อถึงเจตนาบางอย่างที่ไม่ใสสะอาดตั้งแต่แรกทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามถึงความสามารถ ความสำคัญของปิยบุตร ถึงตรงนี้เพียงแค่จุดเล็ก ๆ ผู้อ่านน่าจะพอเห็นอะไรที่เป็นความจริงบ้างแล้วหลังจากถูกหลอกล่อให้วนอยู่ในเมฆหมอกแห่งการสร้างภาพมานาน

ปิยบุตร จบปริญญาโท DEA (Master 2) สาขากฎหมายมหาชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยน็องต์(Nantes)ประเทศฝรั่งเศสเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง“ข้อความคิด เรื่องผู้มีส่วนได้เสียในคดีปกครองสิ่งแวดล้อม”และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยตูลูส(Toulouse) ประเทศฝรั่งเศสเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง“ศาลปกครอง:การกาเนิดของสถาบัน ”ซึ่งทั้ง 2 มหาวิทยาลัยที่ปิยบุตรจบการศึกษามานั้นไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของฝรั่งเศสและถ้าดู จากหัว ข้อวิทยานิพนธ์แล้วก็ยัง ขาดความน่าสนใจอีกด้วย จึงไม่แน่ใจว่าการจบการศึกษาจากฝรั่งเศสของปิยบุตรนั้น จะเป็นการจบการศึกษาแบบมีคุณภาพแค่ไหน

ถึงกระนั้นปิยบุตรก็นับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นถึงอาจารย็ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขียนบทความออกแถลงการณ์วิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สอนนิสิตนักศึกษามาพอสมควร เรียกได้ว่าขึ้นชื่อ เป็น Docteur en Droit ได้ แต่ทางเลือกที่นายปิยบุตรฯ เลือกเดินนั้นมีความเหมาะสมที่จะเป็น Docteur en Droit หรือแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์ หรือไม่

ปิยบุตร เดินทางกลับจากฝรั่งเศสในปี 2553 เป็นช่วงที่การเมืองในประเทศไทยตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งและมีความรุนแรงทางการเมือง (การสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์) โดยเข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้ร่วมกับเพื่อนอาจารย์อีก 6 คน จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้ง “คณะนิติราษฏร์” เพื่อทำงานทางวิชาการและเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของความพยายามสถาปนาหลักนิติรัฐและประชาธิปไตยในสังคมไทย จากนั้นจึงเข้าร่วมอุดมการณ์จัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ กับ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และผู้จดจัดตั้งพรรคอีก 24ราย

การเลือกทางเดินของคนเรานั้น ไม่ใช่มุ่งหวังแค่ความสำเร็จในอาชีพหรือเพื่อชื่อเสียงเท่านั้น หากเป็นเช่นนั้น คนเราคงไม่ต่างจากเครื่องจักรที่รู้จัก แต่การหาเงินเพิ่มความสำคัญให้แก่ตนเองโดยข้ามไปบนหัว ครๆ ก็ไม่สนใจ คุณลักษณะสำคัญ ของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสัตว์เดรัชฉานคือความกตัญญูรู้คุณโดยเฉพาะบุญคุณของประเทศที่ให้เราเกิดมาหากไม่มีประเทศไทยไม่มีผืนแผ่นดินไทยคุณจะเกิดมาอย่างสุขสบายเช่นใน ปัจจุบัน มีบ้านมีครอบครัว มีสถานที่ให้เรียนให้หาความรู้ จนสามารถขอทุนการศึกษาไปเรียนที่ฝรั่งเศสได้หรือไม่ ดังนั้น ความเป็นมนุษย์จึงสอนให้รู้ว่าความกตัญญูควรจะต้องเริ่มจากสิ่งพื้นฐานที่ทำให้เราเป็นเราและสามารถก้าวเดินไปจนเป็น Docteur en Droit ได้ นั่นก็คือประเทศไทย คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่เกิดในประเทศไทยไม่ใช่คนไทย ถ้าจะไม่อยากเป็นคนไทยก็ควรจะย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสเลยน่าจะดีกว่าเพราะการกระทำต่างๆที่ปรากฎก็แสดงให้เห็นแล้วว่าปิยบุตรดูจะรักประเทศฝรั่งเศสมากกว่าประเทศไทยที่ใหกำเนิดตัวเองมาซึ่งตามนิยามขางต้น แบบนี้คงจะไม่อยู่ในความหมายของคำว่ามนุษย์

ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยนับตั้งแต่อดีตพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะจอมทัพเป็นผู้นำในการทำสงครามเพื่อป้องกันบ้านเมืองโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในพระองค์เอง ทรงเสียสละพระวรกายนาบรรพบุรุษผู้กล้าของเราปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เราลูกหลาน จวบจนทุกวันนี้แม้แต่ในสมัยที่ไทยเผชิญภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตกพระมหากษัตริย์ก็ ทรงเป็นผู้นำในการดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อรักษาเอกราชของชาติโดยใช้นโยบายทางการทูต สร้างความสัมพันธ์กับราชสำนักต่างชาติเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งกับชาติตะวันตก หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าและสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติไทยคงไม่ เป็นชาติไทยมาจนทุกวันนี้ได้

ในเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้สร้างและทะนุบำรุงรักษาชาติไทยให้เป็นชาติไว้จนถึงปัจจุบัน การกตัญญูรู้คุณต่อผืน แผ่นดินไทยก็หมายถึงการกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันผู้สร้างและรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ซึ่งแม้แต่เด็กที่ไม่ได้ร่ำเรียนอะไรเลยก็สามารถตอบในข้อนี้ได้แต่เป็นที่น่าแปลกใจยิ่งนักที่ผู้ที่บอกว่าตัวเองจบการศึกษาชั้นสูงเป็น Docteur en Droit กลับไม่เข้าใจในสิ่งพื้นฐานนี้หรืออาจจะเป็นความละเลย ความเผอเรอโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือกระทั่งความขาดจิตสำนึกพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คือการกตัญญูรู้คุณ