ครม.อนุมัติจ่ายเงินพิเศษ อสม. ทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานช่วงโควิด-19 เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่ มี.ค.-ก.ย.63

0
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล,ครม.อนุมัติจ่ายเงินพิเศษ อสม.,เดือนละ 500 บาท,7 เดือน,ไวรัสโคโรนา 2019,โควิด-19,โควิด19,อสม.,

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จ่ายเงินเพิ่มพิเศษคนละ 500 บาทต่อเดือน รวมจำนวนไม่เกิน 1,054,000 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2563 เป็นเวลา 7 เดือน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับ อสม. จำนวนประมาณ 1 ล้าน 5 หมื่นคน เดือนละ 500 บาท เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่มีนาคม -กันยายน 2563 วงเงินรวม 3,622 ล้านบาท

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดการจ่ายเงินให้เร็วที่สุด โดยจะแบ่งจ่ายจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือเดือนมีนาคม – มิถุนายนจะจ่ายรวบยอดทีเดียว 4 เดือน รวม 2,000 บาท และ เดือนกรกฎาคม – กันยายน จะจ่ายเป็นรายเดือนเช่นเดียวกับบุคลากรอื่นของสาธารณสุข

นางสาวไตรศุลี ระบุว่า เหตุผลที่ ครม.อนุมัติจ่าย 7 เดือนก่อนนั้น เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ซึ่งในที่ประชุมนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความมั่นใจว่าจะดูแล อสม.อย่างเต็มที่ และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็จะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมในรอบต่อ ๆ ไป

✅✅ ครม.อนุมัติจ่ายพิเศษ อสม. ที่ปฏิบัติงานช่วงโควิด-19 เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่ มี.ค.-ก.ย.63📣📣นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล…

Posted by สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ on Wednesday, July 29, 2020

ข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์