ครม.ไฟเขียวให้ค่าตอบแทน อสม.ทั่วประเทศกว่าล้านคนช่วยสู้ภัยโควิด-19

0

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าครม.มีมติอนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)​

ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) รวมจำนวนไม่เกิน 1,054,000 คนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมี.ค.-ก.ย. 2563 รวมทั้งสิ้น 7 เดือน กรอบวงเงินไม่เกิน 3,622 ล้านบาท ซึ่งใช้จากกรอบเงินกู้ 45,000 ล้านบาทของกระทรวงสาธารณสุข

โดยเป็นการอนุมัติเพียงรอบแรก แต่จะยังดูแลอสม.ต่อไปเรื่อย ๆ ตราบใดที่โควิด-19 ยังไม่หยุดระบาด โดยจะมีการพิจารณาต่อไปเรื่อย ๆ ดังนั้นขอให้อสม.สบายใจได้ว่านายกฯรัฐบาลจะดูแลอสม.อย่างดีที่สุด เหมือนที่อสม.ดูแลคนไทย จะให้ 7 เดือนก่อน เพราะให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มอื่น

“นายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินให้เร็วที่สุดโดยจ่ายเป็นสองช่วงคือเดือนมี.ค.-มิ.ย.63 รวมกัน 4 เดือน เป็น 2,000 บาท/คน (เดือนละ 500) และเดือน ก.ค.-ก.ย.63 ตอบแทนเป็นรายเดือน” น.ส.ไตรศุลี กล่าว