สายงานข่าวตร. แจ้ง 2 สถานที่เตรียมใช้ควบคุมตัวกลุ่มชุมนุม กว่า 100 คน

0

งานข่าวตำรวจ ได้แจ้งประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ แจ้งดำเนินการเตรียมความพร้อม 3 สถานที่ ที่ได้จัดเตรียมไว้ในการรับมือ กับการชุมนุมที่กำลังจะเกิดขึ้น

จากกรณีที่มีการประกาศ รวมตัวชุมนุมอีกครั้งของ “กลุ่มเยาวชนปลดแอก” ในวันที่ 30 ก.ค.63 ที่จะถึงนี้ ซึ่งสร้างความหวั่นวิตกอย่างมากว่าจะเกิดความชุลมุน ทางด้านของเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงได้แจ้งดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

โดยในวันที่ 29 ก.ค.63 ทางด้านของข่าววิทยุจากตำรวจ ได้มีคำสั่งให้ทำการเตรียมพร้อมในการรับมือกับการชุมนุม ของ “กลุ่มเยาวชนปลดแอก” และ “กลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย”

ซึ่งในใบประกาศได้ทำการเปิดเผยว่า ให้ทางด้านของ บก.ตชด.ภาค1 เตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่รับรองการควบคุมตัว โดยแบ่งออกดังต่อไปนี้

1. อาคารสนับสนุน บช.ตชด. ใช้เป็นสถานที่พักสำหรับกองร้อยความคุมฝูงชน จำนวน 2 กองร้อย

2. อาคารกองร้อยกำลัง 1-2 ใช้เป็นสถานที่รองรับการควบคุมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน 100 คน

3. บ้านพักรับรองหลังที่ 3 ใช้เป็นสถานที่รองรับการควบคุมตัวของแกนนำ จำนวน 5 คน