พนง.สกสค.961 คน ร้องศาลปกครอง ปูดนักการเมืองรวมหัวมหาเศรษฐีจ้องฮุบที่ดิน?

0

จากกรณี มีคำสั่งองค์การค้าของสกสค. ที่ 85/2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสกสค. ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.)

ล่าสุด นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ประกาศคำสั่งเลิกจ้างพนักงานจำนวน 961 คนจากทั้งหมด 1,035 คน

โดยมีผลเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้ ลงนามโดยนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. โดยอ้างว่าเป็นผลมาจากภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 15 ปี และเพื่อเป็นการปรับปรุงอัตรากำลัง และผลประโยชน์ตอบแทนขององค์กรนั้น

คำสั่งการเลิกจ้างดังกล่าว เป็นการเลือกปฏิบัติของคณะกรรมการ สกสค. และไม่มีธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ซึ่งภาวะการขาดทุนที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากนักการเมืองที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ใน สกสค.ทั้งสิ้น

โดยใช้อำนาจในการบริหารในการนำงานพิมพ์ของ สกสค.ไปว่าจ้างเอกชนให้พิมพ์แทน ทำให้ สกสค.ไม่มีงานพิมพ์ เกิดภาวะการขาดทุน ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ สกสค.ต่างมีผลประกอบการทำกำไรให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่องปี ๆ หนึ่งนับพันล้านบาท

ซึ่งจากนี้ไปหาก สกสค.ไม่ได้พิมพ์หนังสือเรียนเอง ก็จะทำให้ราคาหนังสือเรียนของนักเรียนมีราคาแพงขึ้นแน่นอน นอกจากนั้นเป็นที่สังเกตว่าที่ดินขององค์การค้าของ สกสค.ที่ลาดพร้าวกว่า 49 ไร่ ซึ่งอยู่ในทำเลทองใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า กำลังเป็นที่หมายปองของมหาเศรษฐีในลำดับต้น ๆ ของประเทศที่อาจจะเข้ามาขอเช่าเพื่อนำมาพัฒนาเป็นศูนย์การค้าได้ จึงส่งนอมินีเข้ามาทำลายองค์การค้า สกสค.ให้เกิดภาวการณ์ขาดทุน จะได้ใช้เป็นเหตุอ้างในการปล่อยเช่าที่ดินดังกล่าวได้

พนักงานของ สกสค.ที่ลูกคำสั่งเลิกจ้างดังกล่าวเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารบุคคลของพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.พ.ศ.2554 จึงได้มาร้องเรียนต่อสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้ช่วยเป็นธุระในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยขอให้ศาลสั่งระงับคำสั่งเลิกจ้างดังกล่าวเสีย

ทั้งนี้ สมาคมฯและพนักงานขององค์การค้า สกสค.จะร่วมกันเดินทางไปยื่นฟ้อง ผอ.องค์การค้า สกสค. ต่อศาลปกครองกลาง ในวันพฤหัสที่ 30 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. พร้อมกับมีคำขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวพนักงาน สกสค.ทั้ง 961 คนที่จะถูกเลิกจ้างในวันที่ 1 ส.ค.63 นี้ต่อไป

ที่มา : ศรีสุวรรณ จรรยา