มท.ไฟเขียว ผู้ว่าฯผ่อนผัน ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือในห้าง เปิดบริการได้

0

มหาดไทย 27 มี.ค.-ปลัดมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ผ่อนผันเปิดศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าได้ หลังประชาชนร้องเรียนมือถือมีปัญหาไม่สามารถไปใช้บริการได้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) ว่า สืบเนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ทำให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ในห้างทั่วไปต้องปิดไปด้วย จึงมีประชาชนร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถไปใช้บริการ เมื่อโทรศัพท์มือถือมีปัญหาได้ โดยเฉพาะกรณีซิมโทรศัพท์เสีย (ชิมดับ) หรือ อุปกรณ์มือถือชำรุด

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อประชาชน จึงขอให้จังหวัดพิจารณาการผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!