กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ พร้อมแฉ ใคร! อยู่เบื้องหลังม็อบเยาวชนต่อต้านล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

0

กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ที่มีหัวใจจงรักภักดี ไม่ทนแล้ว ออกแถลงการณ์ นัดรวมตัว 30 ก.ค. นี้ จากกรณีที่ กลุ่มเยาวชนปลดแอกออกมาชุมนุมอย่างต่อเนื่องหลายสถานที่ หลายจังหวัด โจมตีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แต่แอบแฝง ต่อต้าน ท้าทายจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

 

กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ออกแถลงการณ์ เพื่อประชาธิปไตยด้วยใจที่จงรักภักดี โดยมีเนื้อหาระบุว่า จากการที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกและสนท. ได้จัดกิจกรรมทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ขึ้นและต่อมาได้เกิดการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และมวลชน ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้น

กิจกรรมดังกล่าวแม้จะยื่นข้อเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรีลาออก ยุบสภา และแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย แต่ปรากฏหลักฐานและข้อเท็จจริงว่า มีการแสดงออกเพื่อต้องการท้าทาย ต่อต้าน หรือ กระทั่ง ล้มล้าง สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม และมีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จ และ fake news เพื่อปลุกระดม ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง และจุดประสงค์ของการชุมนุมเพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาลแต่อย่างใด อีกทั้งเป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นในสังคมไทย

 

แต่กระนั้น ทางแกนนำการชุมนุมกลับบ่ายเบี่ยง หรือปฏิเสธ โดยยืนกรานเหมือนไม่รู้ไม่ชี้กับหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวแม้แต่น้อย ซึ่งการกระทำที่ท้าทายและต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ดังกล่าวนี้ สร้างความสับสนและความเป็นกังวล ให้กับประชาชนทั่วไปในวงกว้างว่า จะส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ซึ่งรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก รวมถึง การแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่จะตามมา ซึ่งเป็นปัญหาที่แท้จริงที่กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนในวงกว้าง

 

ทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ซึ่งมีความจงรักภักดีและเห็นว่า ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยังเป็นหมุดหมายที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น ทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ มิได้ ต่อต้านการชุมนุมทางการเมืองด้วยเจตนาเพื่อรักษาประชาธิปไตย แต่ต้องตระหนักถึง การกระทำที่ไม่ก้าวล่วงไปในขอบเขต ที่อาจนำสังคมไทยเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรง เหมือนเมื่อครั้งที่เคยเกิดขึ้นแล้ว ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

ทั้งนี้ ทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ จะเคลื่อนไหวโดยจะดำเนินกิจกรรมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ และเจตนาที่แท้จริงและผู้ที่อยู่เบื้องหลัง การใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในการต่อต้าน ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ยังประกาศนัดชุมนุม วันที่ 30 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย