อดีตผู้พิพากษาหน.คณะศาลฏีกา ชี้คนเขียนกับคนถือป้ายภูมิปัญญาพอๆกัน

0

จากที่กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนท. กลุ่มเยาวชนปลดแอก Free YOUTH ชุมนุมไล่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ให้ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน แก้รัฐธรรมนูญ มีการจาบจ้วงสถาบันแฝงเข้าร่วมและมีการชูป้ายต่างๆมากมายนั้น

ขณะที่ นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นลงในเฟซบุ๊กเมื่อเห็นภาพการชุมนุมชูป้ายของกลุ่มนิสิตนักศึกษาว่า

…..คนเขียนป้ายกับคนถือป้ายน่าจะมีภูมิปัญญาพอๆ กัน คือต่างก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันประเทศไทยเก็บภาษีอะไรบ้าง เพราะยังไม่เคยเสียภาษีโดยตรง

…..1.ภาษีบ้านตลอดเวลาที่ผ่านมายังไม่เคยมีการเก็บเลย มีเฉพาะภาษีโรงเรือนกรณีที่มีอาคารให้ผู้อื่นเช่า

…..2.ภาษีรถต้องเก็บเพราะผู้ใช้รถต้องนำไปแล่นบนถนนที่ต้องสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน ถ้าไม่อยากเสียก็อย่าซื้อรถ แต่ใช้เดินทางโดยการใช้รถเมล์ รถไฟฟ้าบนดินใต้ดิน รถไฟหรือเครื่องบิน

…..3.ภาษีค่าน้ำและค่าไฟยังไม่มีการเก็บ มีเก็บเฉพาะค่าใช้น้ำประปาและค่าใช้ไฟฟ้า ถ้าไม่ต้องการจ่ายก็ง่ายมาก คือเลิกใช้ไฟฟ้าไปใช้หลอดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์หรือเทียนไขแทน ส่วนน้ำประปาก็เลิกใช้ไปใช้น้ำบาดาล ใช้น้ำบ่อ หรือใช้น้ำในแม่น้ำ ลำคลองแทนน้ำประปา

…..สงสัยว่าใครเป็นคนโกง ที่อ้างว่าโกงกูไป ผู้ที่ยืนถือป้ายเคยเสียภาษีบ้าน ภาษีรถ ภาษีค่าน้ำและค่าไฟหรือ ?

ทั้งนี้เมื่อข้อความที่อาจารย์ชูชาติโพสต์ออกไปได้ถูกเผยแพร่ก็มีบุคคลเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆอย่างมากมาย อาทิ

ไม่รู้อยู่ร.ร.ไหนกันเขาเอาอะไรให้ถือก็ถือไม่แปลกใจที่ยังมีแอกกันเหมือนวัวเหมือนควาย!!

ที่มา : เฟซบุ๊กChuchart Srisaeng