เช็กวันโอนเงิน ประกันสังคมเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่าย 15,000 บาท ชดเชยว่างงาน

0

จากกรณี มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน (ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือนภายใน 15 เดือน) หรือเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา

โดยให้ผู้ประกันตนเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2563) รวม 15,000 บาทโดยจ่ายครั้งเดียว

โดยจำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยามีจำนวนทั้งสิ้น 59,776 ราย ใช้วงเงินในการจ่ายรวม 896,640,000 บาท

ทั้งนี้ นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชย 15,000 บาท ทั้ง 59,776 ราย ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมได้คัดแยกรายชื่อผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ออกมาแล้ว โดยคัดกรองจากกิจการที่มาขึ้นทะเบียนรับรองขอเงินชดเชยให้ลูกจ้างก่อนนี้

คาดว่า ผู้ประกันตน ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท โอนเข้าบัญชีได้ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกันตนมาตรา 33 บางส่วน ซึ่งเป็นส่วนน้อย ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะติดต่อขอข้อมูลต่อไป