หมอเหรียญทองได้ข่าวอบต.-ราชการขอนแก่นจะขอพระราชทานอภัยโทษให้ขรก.สาว

0

จากกรณีมีการแชร์ภาพของข้าราชการสาวรายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความประกาศใส่ชุดดำถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องจากข้าราชการสาวรายดังกล่าวได้รับภารกิจที่น่าภาคภูมิใจ คือการไปถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ต่อมาพล.ต.นพ. เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึงข้าราชการสาวคนดังกล่าวว่า

น.ส.สุชญาดา โชคชัย ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ได้โพสต์ข้อความอันแสดงออกถึงการเป็นปฏิปักษ์ต่อพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน …ปลัด อบต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น คือผู้บังคับบัญชาโดยตรงกรุณาแสดงความชัดเจนในการดำเนินการปลด น.ส.สุชญาดา โชคชัย ออกจากการเป็นข้าราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ โดยด่วน มิฉะนั้นผมจะดำเนินการเอาผิดทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาของ น.ส.สุชญาดา โชคชัย ในทันที

ขณะที่เพจ “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น” โพสต์ข้อความว่า จดหมายเปิดผนึกจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก เรื่อง ชี้แจงกรณีพนักงานส่วนตำบล โพสต์หรือกระทำการข้อความไม่เหมาะสมลงสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) โดยมีเนื้อหาบางส่วนระบุว่า

เรียน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนชาวไทยทุกท่าน

ตามที่ได้มีกรณีพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้โพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมลงสื่อสังคมออนไลน์ ในเชิงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและถือเป็นการจาบจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทย ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ 1.กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2.กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ และ3.กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมถนนช่วงบ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 –บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการเชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กและพนักงานส่วนตำบล หนองเม็ก ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม และไม่มีการออกคำสั่ง หรือ บังคับให้มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแต่อย่างใด

ล่าสุดวันนี้(26ก.ค.63) พล.ต.นพ. เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึงข้าราชการสาวคนดังกล่าวรวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดว่า

มีข่าวแจ้งมาว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กและส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น จะตั้งกรรมการสอบสวน น.ส.สุชญาดา โชคชัย แล้วจะใช้การขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อให้โอกาส น.ส.สุชญาดา โชคชัย ได้รับราชการต่อไป

ผมขอเตือนผู้บังคับบัญชาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก และส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นว่า น.ส.สุชญาดา โชคชัย มีลักษณะอันเป็นการต้องห้ามในการเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานหน่วยงานรัฐอย่างชัดเจนแล้วนะครับ หากผู้บังคับบัญชาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กและส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นคิดว่าขอพระราชทานอภัยโทษแล้วจบกัน…

ผมขอเรียนว่าผมจะเดินหน้าเอาผิดผู้บังคับบัญชาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้องทุกลำดับชั้นอย่างถึงที่สุดและในทันที…มีคนดี มีความสามารถ มีคุณสมบัติจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังว่างงานอีกมากมาย แล้วทำไมจึงพยายามปกป้องให้โอกาสข้าราชการเลวๆเยี่ยงนี้ไว้เล่าครับ…

ทำไมจึงไม่ส่งเสริมคนดีตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสอนไว้เล่าครับ…ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการทุกนายในสังกัด อบต.หนองเม็ก และส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ไม่มีสำนึกนี้กันหรืออย่างไร…หากให้โอกาสข้าราชการเลวคนนี้ หรือดึงเรื่อง เตะถ่วง รับรองว่า อบต.หนองเม็กและส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นจะได้รู้ดีรู้ชั่วกัน

ที่มา : เฟซบุ๊ก เหรียญทอง แน่นหนา