“เนาวรัตน์”พลิ้วกลอนบาดใจ ปักธง”ปฏิรูป” นักการเมืองไม่ใช่ปัญหา

0

“เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ โพสต์เฟสบุ๊ก ร่ายบทกลอน เกี่ยวกับความเห็นต่างทางการเมือง โดยระบุว่า

 

ความคิดต่างเห็นต่างทางการเมือง

อาจเป็นเรื่องละเอียดอ่อน พึงผ่อนผัน

อาจเป็นเรื่องเขื่องขึงต้องดึงดัน

ล้วนเป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมือง

อย่าเอาเรื่องละเอียดอ่อนพึงผ่อนผัน

มาดึงดันขันเข็นกระเด็นกระเดื่อง

แสวงร่วม สงวนต่าง รู้ย่างเยื้อง

รู้แยกเรื่องเบาหนักรู้ หลัก-รอง

ปฏิรูป เป็นหลัก ต้องปักธง

อย่าเวียนวงวนวกไปตกร่อง

เลือกตั้งเป็นเครื่องมือผู้ถือครอง

ถือสิทธิ์ของประชาชน ปล้นสภา

การเลือกตั้งมิใช่หลัก หากเป็นรอง

หลักคือต้องปฏิรูปการศึกษา

ดังวาทะสัจธรรมประจำมา

ประเมินค่าได้ถูก ทุกทีไป

นักการเมืองงี่เง่า ใช่ปัญหา

มันก็บ้าบุ่มบ่าม ไปตามสมัย

คนต่างหากงี่เง่่า ไม่เข้าใจ

ไปเลือกไอ้งี่เง่า มันเข้ามา !

 

 

สำหรับ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นั้น เป็นทั้งศิลปินและนักการเมือง ดำรงตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 12 และยังเป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และยังได้ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536 กวีรางวัลซีไรต์

 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ได้เข้ามามีบทบาททางการเมือง ภายหลังการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง พ.ศ.2553 ยุติลง โดยเข้ามาทำหน้าที่เป็น คณะสมัชชาปฏิรูปประเทศ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 27 คน เพื่อรวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และนไปสู่นโยบายในการปฏิรูปประเทศไทย