สมาคมกีฬาขี่ม้าฯ ออกหนังสื่อห้ามเคลื่อนย้าย “ม้า” พบการตายปริศนาของม้าหลายตัว

0

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 มีม้าแข่งล้มดิ้นขาดใจตายแล้ว 10 ตัว และ ม้ากระโดดตายในอาการเดียวกันอีกเกือบ 20 ตัว รวมวันเดียวมีม้าล้มตายแล้วประมาณ 30 ตัว ซึ่งเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด อยู่ระหว่างรอผลผ่าพิสูจน์จากทางสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือ เรื่องการขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าเข้าออกในพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวอย่างเคร่งครัด ระบุความว่า

”   สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากสมาชิกเรื่องการเสียชีวิตของม้าหลายตัวอย่างฉับพลัน ในเขตพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางสมาคมมีความตระหนักและห่วงใยต่อทุกท่าน ที่มีความเสี่ยงอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้า เข้าออกพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค และขอให้ติดตามประกาศจากกรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานราชการที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับมาตรการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอให้ท่านสมาชิกและครอบครัว ตลอดจนม้าทุกตัวที่ท่านรักมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยและผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยดีและขอส่งกำลังใจให้สมาชิกทุกท่านและม้าทุกตัว ณ โอกาสนี้ด้วย ”