บลูมเบิร์กยกไทยจัดการโควิด-19 เยี่ยมอันดับ 4 ของโลก

0

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า สำหรับสถานการณ์โลกยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 278,295 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวม 15,651,911 ราย รักษาหายแล้ว 9,535,342 ราย เสียชีวิต 636,470 ราย

ทั้งนี้ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ขอบคุณองค์การอนามัยโลก (WHO) เลือกประเทศไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศในการถ่ายทำสารคดี

โดยอีกประเทศหนึ่งคือนิวซีแลนด์ เป็นการถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับการจัดการโควิด-19 ซึ่งจะเผยแพร่ไปทั่วโลก เรามีอะไรดี ๆ มากมาย คนต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศจะชื่นชมกับเรา ที่สำคัญคือประชาชนที่ให้ความร่วมมือจนถึงทุกวันนี้

นอกจากนี้ยังมีการชื่นชมผ่านสำนักข่าว Bloomberg จัดอันดับให้ไทยจัดการโควิดได้ดีที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาจาก 75 ประเทศ โดยอันดับที่ 1 ไต้หวัน 2 บอตสวานา 3 เกาหลีใต้ 4 ไทย และ 5 จีน

ทั้งนี้การจัดอันดับโดยใช้ตัวชี้วัดคืออัตราผู้เสียชีวิตเปรียบเทียบกับการดำเนินกิจกรรมของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิด และการดำเนินนโยบายของภาครัฐในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น