อธิบดีท้องถิ่นนำบริจาคโลหิต พร้อมเงินสภากาชาดไทย ถวายพระราชกุศลในหลวงร.10

0

จากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำบุคลากรในส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

รวมทั้งยังบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนางสิณีนาฎ อุทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ

การจัดกิจกรรมมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมบริจาคโลหิต จำนวนรวม 64 คน เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 25 คน และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสามพราน, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จ.นครปฐม, เทศบาลตำบลบางหลวง, เทศบาลเมืองบางคูวัด, เทศบาลตำบลบางพูน, องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง, องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง, เทศบาลเมืองลาดสวาย จ.ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 39 คน

นอกจากนี้  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่มีสุขภาพดี ครบกำหนด 3 เดือนในการบริจาคโลหิต ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลของแผ่นดิน เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ และมีปริมาณเลือดสำรองในคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเพียงพอต่อสถานการณ์ทั่วไปและในภาวะฉุกเฉิน