“การบินไทย” ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ขอผิดนัดชำระเงิน หนี้สินท่วมหัว หุ้นกู้รวม 8.5 หมื่นล้าน จ่ายตอนนี้ไม่ไหว

0

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิ่มเติมกรณีการผิดนัดชำระหนี้ตามนิติกรรม

เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกตราสารหนี้ ของTHAI แบ่งเป็น กรณีการผิดนักชำระหนี้เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการผิดนักชำระหนี้เกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ (หุ้นกู้)

 

โดยขนาดของการปิดนักชำระหนี้เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินและหุ้นกู้ข้างต้นมีมูลค่ารวม 85,068.82 ล้านบาท คิดเป็น 33.14% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินล่าสุด (งบการเงินรวม ณ 31 ธ.ค.2562) ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 256,665.14 ล้านบาท และคิดเป็น 34.74% ของหนี้สินรวมของบริษัทตามงบการเงินล่าสุด (งบการเงินรวม ณ 31 ก.ค.2562) ซึ่งมีหนี้สินรวม 244,899.44 ล้านบาท

 

ก่อนหน้านี้ทางการบินไทย ได้มีการสั่งปลดผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่ง เนื่องจากมีการทำงานควบหลายตำแหน่ง และรับเงินเดือนทับซ้อน จนทำให้บางรายมีเงินเดือนมากกว่าพนักงานทั่วไปถึง 10 เท่าด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : การบินไทย สั่งล้างบางผู้บริหารระดับสูง นั่งเก้าอี้ควบหลายตำแหน่ง กินเงินเดือนมากกว่าพนง.ปกติหลายสิบเท่า