ป.ป.ช.ชี้มูล 7 วัดดัง มีเอี่ยว คดีทุจริตเงินทอนวัด จำนวนมหาศาล

0

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด เผิดเผยรายชื่อ 7 วัดดังทั่วประเทศ ที่คาดว่ามีเอี่ยวกับ “คดีทุจริตเงินทอนวัด” ซึ่งทุกคดีมีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวข้อง

จากกรณียืดเยื้อในคดี “เงินทอนวัด” ที่ทางด้านของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความไปแล้วหลายวัดทั่วประเทศ ที่รวมกันแล้วเป็นเงินจำนวนมหาศาล

โดยล่าสุด เงินดังกล่าวนั้นมีได้ทำการเบิกจ่ายให้กับวัด 7 วัดดัง แต่กลับไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด โดยได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน

ซึ่งทางด้านของ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยรายชื่อจำนวนวัด ทั้ง 7 วัด มีดังต่อไปนี้

  1. วัดช้าง จ.เพชรบุรี ในงบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 4,200,000 บาท
  2. วัดดอนสะท้อน จ.ชุมพร ในงบประมาณประจำปื 2559 จำนวน 2,000,000 บาท
  3. วัดท้องตมใหญ่ จ.ชุมพร ในงบประมาณประจำปื 2559 จำนวน 2,000,000 บาท
  4. วัดเล็บกระรอก จ.ชุมพร ในงบประมาณประจำปื 2559 จำนวน 2,000,000 บาท
  5. วัดพร้าวโสภณาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ในงบประมาณประจำปี 2557 และปี 2558 จำนวน 6,000,000 บาท
  6. วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร กรุงทพมหานคร ในงบประมาณประจำปี 2556 และปี 2557จำนวน 6,300,000 บาท
  7. วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี ในงบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 5,000,000 บาท

โดยทุกวัดได้ชี้มูลความผิดไปที่ทางด้านของ “นายพนม ศรศิลป์” อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , “น.ส.ประนอม คงพิกุล” อดีตผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน , “นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์” อดีตผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์ และ “นายฉัตรชัย ชูเชื้อ” อดีตผู้อำนวการกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ซึ่งทั้งหมดทางด้านของ ป.ป.ช. ชี้ชัดว่ามีมูลความผิดคดีอาญาร้ายแรง และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง