อธิการบดี เผยเหตุผลที่ไม่อนุญาตจัดชุมนุมทางการเมือง

0

จากกรณีความเคลื่อนไหวของ “กลุ่มเยาวชนปลดแอก” ยังคงนัดหมายชุมนุมในหลายจังหวัดต่อเนื่อง ซึ่งที่จ.มหาสารคาม ระบุว่า ถึงเวลาพี่น้องชาวอีสานจะไม่ทนอีกต่อไป มาร่วมกันแสดงพลังของเราอีกครั้งหนึ่ง วันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 17.00 น เป็นต้นไป ณ ลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังมีกลุ่มนิสิต นักศึกษา เชิญชวนร่วมชุมนุมที่ลานแปดเหลี่ยม มมส. ในวันนี้ (22 กรกฎาคม)

โดยมีใจความระบุว่า ตามที่ได้มีการนัดหมายจัดกิจกรรม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณลานอัฐศิลป์ (ลานแปดเหลี่ยม) ภายในมหาวิทยลัยมหาสารคาม ซึ่งได้มีการแพร่หลายทางสื่อสังคมโซเซียล

โดยได้มีการเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

และยังคงมีการแพร่ระบาดและยังไม่มีวัคซีนหรือการป้องกันรักษาที่ได้ผลโดยเด็ดขาด ซึ่งทางรัฐบาลได้มีพระราชกำหนด การบริหารรชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 และมหาวิทยลัยมหาสารคามได้ดำเนินการในมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดมาโดยตลอด

ดังนั้นเมื่อได้ทราบถึงการนัดหมายจัดกิจกรรม ‘อีสานสิบ่ทน‘ ที่เผยแพร่ให้ผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนักเรียน นิสิตภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนภายนอกทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีความห่วงใยในการแพร่ระบาดอันอาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างยิ่ง

เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมิได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมแต่อย่างใด อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันในด้านความปลอดภัยในสวัสดิภาพของนิสิต นักเรียน บุคลากรตลอดจนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และให้เป็นไปตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงขอประกาศงดเว้น และไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่อย่างใด จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

อย่างไรก็ตามมีรายงานด้วยว่า หลังจากมีหนังสือห้ามใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อชุมนุมออกมา มีกลุ่มนิสิต นักศึกษาออกมาต่อต้าน ถึงขั้นประกาศขยายเหตุผลการนัดรวมตัว จากเพียงต่อต้านรัฐบาล เพื่อไล่อธิการบดีมหาวิทยาลัยด้วย