มติครม.อนุมัติให้ประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยาจากโควิด-19 แก่ผู้ประกันตน ม.33 รับก้อนโตรวดเดียวไปเลย

0

จากสถานการณ์ในช่วง “โควิด-19” ประกันสังคม ได้มีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ว่างงานจากสถานการณ์โรคระบาด โดยในช่วงแรกมีการจ่ายเงินชดเชย ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานจากสถานการณ์โรคระบาดในอัตรา 62% ของเงินเดือน หรือแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไข

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือถึง อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่อง ขอรับเงินงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จำนวนประมาณ 8.6 หมื่นคน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาทเท่ากับความช่วยเหลือในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” แล้ว

โดยต่อมารมว.คลัง ได้ลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้แล้ว “ประกันสังคม” คาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ ได้ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. เป็นต้นไป

ล่าสุดที่ประชุมครม. มีมติจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน หรือเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวนประมาณ 6 หมื่นคน คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมจ่ายเยียวยาจำนวน 15,000 บาท ต่อราย แต่จะจ่ายรวบครั้งเดียวเป็นเงินก้อน จำนวน 15,000 บาท


อย่างไรก็ตาม รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ายังไม่ได้ระบุวัน ที่ว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวให้ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ในวันใด หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป