การบินไทย สั่งล้างบางผู้บริหารระดับสูง นั่งเก้าอี้ควบหลายตำแหน่ง กินเงินเดือนมากกว่าพนง.ปกติหลายสิบเท่า

0

จากกรณีที่มีการฟื้นฟู บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ขั้นตอนที่การบินไทยพ้นสภาพจากรัฐวิสาหกิจแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ขั้นตอนจำเป็นที่จะต้องเร่ง เพื่อให้ทันกับสภาพคล่องของการบินไทยที่กำลังมีปัญหา
ทั้งนี้ กองทุนวายุภักษ์ได้เข้าซื้อหุ้นการบินไทยสัดส่วน 3.17% จากกระทรวงการคลังโดยซื้อในราคาหุ้นละ 4 บาท ทำให้กระทรวงการคลังเหลือสัดส่วนหุ้นการบินไทยเพียง 48% ส่งผลให้การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยทันที

ต่อมาราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนที่ 1/2563 เรื่อง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ ตามที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เลขทะเบียนที่ สรร.35 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายทะเบียน จึงขอประกาศว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ได้สิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : สิ้นสุดแล้ว!?! ราชกิจจาฯประกาศ ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ

ล่าสุดทางด้านนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนาม คำสั่งบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ที่ 08/2563 เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา

โดยมีคำสั่งให้นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล (DB) และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารงานกฎหมายทั่วไป ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อการฟื้นฟูกิจการ (สายทรัพยากรบุคคล) สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพียงตำแหน่งเดียว โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

นอกจากนี้บอร์ดยังมีมติแต่งตั้งให้นายชาญศิลป์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป ด้วยโดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่รักษาการ


นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อฟื้นฟูกิจการ (การแยกบัญชีการเงินของหน่วยธุรกิจ) สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เดิม

นายชาย เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัยและสิ่งแวดล้อมการบิน ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินและการบัญชีอีกตำแหน่ง โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่รักษาการ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยบางตำแหน่ง ถูกจับตามองจากพนักงานภายในการบินไทยว่า การนั่งควบหลายตำแหน่งจนได้รับรายได้มากกว่าพนักงานปกติหลายสิบเท่า ขณะที่พนักงานระดับล่างมีอัตราเงินเดือนที่ไม่สูง และยังถูกปรับลดเงินเดือนจากกรณีการบินไทยต้องหยุดบินและเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการภายใต้ศาลล้มละลายกลางอีกด้วย ที่ผ่านมาบอร์ดการบินไทยชุดใหม่ จับตามองเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดบอร์ดมีมติผู้บริหารบางคน นั่งบริหารเพียงตำแหน่งเดียว