ศบค.เผยแล้ว กิจกรรม ที่เตรียมอนุญาต ในการผ่อนปรนระยะที่ 6

0

โฆษกศบค. ได้แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด พร้อมกับเปิดเผยถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเตรียมผ่อนปรนในระยะที่ 6 และการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะมีหรือไม่ ต้องหารืออีกครั้ง

ล่าสุดในวันที่ 19 ก.ค.63 ทางด้านของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. ได้เปิดเผยถึงมาตรการต่างๆที่เตรียมเสนอในการผ่อนปรนระยะที่ 6 ระหว่างแถลงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ได้เปิดเผยว่าทางด้านของ สมช. ได้พิจารณา ในการเตรียมผ่อนปรนระยะที่ 6 ไว้ ได้แก่ รับแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจำเป็นเข้าประเทศ , เปิดให้มีการจัดแสดงสินค้า , เปิดกว้างให้ทางด้านของกองถ่ายภาพยนตร์ , เปิดรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ที่ทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด

โดยเรื่องทั้งหมดจะนำเข้าประชุมภายในสัปดาห์นี้ อย่างช้าสุดไม่เกินวันที่ 24 ก.ค.63

ในส่วนของการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่าจะมีการต่ออายุหรือไม่นั้น ในวันที่ 20-21 ก.ค. จะมีการหารืออีกครั้ง โดยจะคำนึงถึงในด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ ความมั่นคง และอีกหลายๆด้านประกอบกัน