อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำง่าย ๆ เองได้ใน 5 ขั้นตอน!

0

กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 งดการอบรมและทดสอบกรณีขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่ทุกชนิด ณ สำนักงานขนส่งและโรงเรียนสอนขับรถ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อบรมใบขับขี่ออนไลน์
โดยจะขอย้ำกันอีกสักรอบว่า การอบรมใบขับขี่ออนไลน์ เปิดให้เฉพาะผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับรถอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้ต้องการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าไม่เกิน 90 วันเท่านั้น ส่วนผู้ที่ประสงค์ขอทำใบขับขี่รายใหม่ หรืออื่น ๆ ไม่สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก www.dlt-elearning.com เพื่อขออบรมใบขับขี่ออนไลน์ และกดคลิกที่ “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม”

เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก
2. กรอกข้อมูลจำเป็น อันได้แก่

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขที่ใบอนุญาตขับรถ
 • วันอนุญาตและวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถ
 • เลือกการอบรม ตามความประสงค์ในการขอต่ออายุใบขับขี่ โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 • อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถรถส่วนบุคคล จำนวน 1 ชั่วโมง
 • อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง
 • อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จำนวน 3 ชั่วโมง
 • จากนั้น คลิกปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป”

กรอกข้อมูลจำเป็น
3. ชมวิดีโอการอบรมให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด และคลิกไปที่ปุ่ม “ขั้นตอนสุดท้าย”

4. ยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูล ประกอบด้วย

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขที่ใบอนุญาตขับรถ
 • และคลิกปุ่ม “เสร็จสิ้นการอบรม”

กรอกรายละเอียดยืนยันตัวตน
5. จากนั้น กลับสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์” แล้วกรอกรายละเอียด ได้แก่

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขที่ใบอนุญาตขับรถ

และกดคลิกที่ “ตรวจสอบสถานะ” เป็นอันเสร็จสิ้น

ตรวจสอบสถานะ
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นผลการอบรมเพื่อเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบใบขับขี่ได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากรับชมวิดีโอไม่จบ โดยอาจจะปิดหน้าเว็บไซต์ก่อน หรือไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน คุณจะต้องเริ่มรับชมวิดีโอใหม่ตั้งแต่แรก ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียเวลา กรุณาชมให้จบภายในรอบเดียว