เตรียมจ่ายเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท เดือน ก.ค.นี้ ใครเข้าเกณฑ์รอรับเลย

0

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความบนเพจเฟซบุ๊กชื่อ “จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ” เปิดเผยถึงเรื่องของการโอนเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาท แก่ 3 กลุ่มเปราะบาง ระบุว่า

มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 รายละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางแล้ว จะดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้

โดยการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว 3,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย แบ่งเป็น เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 ราย

ขณะที่ ทางด้าน การโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

โดย นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท ในเดือนที่ 3 หรือเดือน ก.ค.นี้ เป็นเดือนสุดท้ายของการจ่ายเงินนั้น ธ.ก.ส. จะเริ่มดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรที่มีสิทธิรับเงินในโครงการ จากข้อมูลที่ได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสิ้นประมาณ 7.5 ล้านราย ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-22 ก.ค.63 จำนวน 8 วัน วันละประมาณ 1 ล้านราย ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

จึงขอย้ำเตือนให้เกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในวันที่ 25 ก.ค. 2563 ทั้งนี้ จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ก็ได้