สธ.รับผิดชอบ สั่งเด้งยกคณะ เกลี้ยงด่านคุมโรคอู่ตะเภา พร้อมตั้งคณะตรวจสอบซ้ำ

0

จากกรณี ที่ทหารอียิปต์ มีอาการป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย และเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าพร้อมทั้งเข้าพักที่โรงแรมในตัวเมืองระยอง ส่งผลให้ประชาชนกังวลว่าจะเกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 นั้น

ล่าสุด นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ลงไปตรวจสอบความชัดเจนในเหตุการณ์ มี 2 ประเด็น คือ 1.การฝ่าฝืนมาตรการของทหารอียิปต์ และ 2.โรงแรมที่พำนักไม่มีระบบควบคุมไม่ให้ออกนอกสถานที่หรือไม่ให้ฝ่าฝืนมาตรการ

ดังนั้นจึงได้พิจารณาให้ย้ายหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่สนามบินอู่ตะเภาออกไปก่อน พร้อมกับให้บุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 6 จ.ชลบุรี ไปปฏิบัติหน้าที่แทน

นอกจากนี้ยังกำหนดให้เลขาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ดำเนินการจัดการให้ทุกโรงแรม หรือสถานที่กักกันโรคฯ ใน 3 เรื่อง คือ 1.ด้านบริหารจัดการ จะต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการควบคุมหากมีคนที่จะต้องเข้ามากักกัน 2.ด้านความปลอดภัย ต้องมีระบบควบคุมให้ผู้ถูกกักกันทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และ 3.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ลำพังบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ เหตุการณ์ระบาดระลอกที่ 1 เราเคยทำได้และทำสำเร็จมาแล้ว และเราจะไม่ยอมให้เชื้อโรคเล็ก ๆ มาทำให้ประเทศไทยเราต้องย้อนกลับไปภาวะแบบเดิม ๆ อีก