ลูกหนี้ฟังทางนี้ ?!? แบงก์ชาติประกาศแล้ว 6 มาตรการ!?! บ้าน รถ บัตร SME ช่วยหมดทั้งดอก-ทั้งต้น!!!

0

จากกรณีเมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 ที่ผ่านมา นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ ธปท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันการเงินมีความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 30,000 ราย ยอดหนี้ 234,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็น 156,000 ราย ยอดหนี้ 310,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ธปท.ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยได้ประสานงานและหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ให้บริการทางการเงินอื่นผ่านสมาคมและชมรมต่าง ๆ รวม 9 แห่ง มีความเห็นตรงกันว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ขยายวงกว้างไปยังประชาชนและธุรกิจในทุกภาคส่วน จึงต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามภาวะที่ยากลำบากนี้ได้ จึงตกลงร่วมกันที่จะกำหนดมาตรการขั้นต่ำเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ,เช่าซื้อ ,ลีสซิ่ง ,สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อธุรกิจ SMEs ซึ่งยังไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน (NPL) มีผลตั้งแต่งวดการชำระหนี้ วันที่ 1 เมษายน 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. บัตรเครติตและ สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (revolving loan)

-ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ จากเติม 10% เหลือ 5% (ในปี 2563-2564) 8% (ในปี 2565) 10% (ในปี 2566)นอกจากนี้ ลูกหนี้สามารณปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ดอกเบี้ยต่ำลงได้

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
  1. สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (installment) และ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

– ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

– ผู้ให้บริการอื่นเลือกดำเนินการระหว่าง เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ ลดค่างวดอย่างน้อย 30% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน

  1. สินเชื่อเช่าซื้อ (hire purchase)

(รถมอเตอร์ไซค์วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท,รถทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท)

– เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ

-พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน

4.ลิสซิ่ง (leasing ) มูลหนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ลบ.

  1. สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ลบ.
  2. สินเชื่อธุรกิจ SME ไมโครไฟแนนซ์ ,นาโนไฟแนนซ์ วงเงินไม่เกิน 20 ลบ.

-พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย

หมายเหตุ: ลูกหนี้ที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถได้รับความช่วยเหลือไต้ทุกประเภทตามเงื่อนไข